Čvn 15

Pacaur, pomocník z AUR

Pacaurxterm je ďalšia aplikácia určená pre inštaláciu programov z AUR. Jeho veľkou výhodou je jeho veľmi malá užívateľská interakcia už v základe. No aj tá sa dá vhodnou úpravou ešte zmenšiť. Ďalšou jeho výhodou je identický syntax s pacman.

Celkové porovnanie „pomocníkov“ sa dá nájsť na stránkach wiki.

 

 

Manuálová stránka:

$ man pacaur

 

Pomoc:

$ pacaur -h
pacaur --help

 

Inštalácia:

Ako prvé si musíme nainštalovať nevyhnutné závislosti. Ak ich už máme nainštalované, tento krok pokojne môžme vynechať a prejdeme na inštaláciu samotného programu.

$ sudo pacman -S base-devel fakeroot jshon expac git

 

Inštalácia pomocou yaourt:

$ yaourt -S pacaur
$ yaourt -S pacaur-git
$ yaourt -S pamac-pacaur

 

pacaur je samotná aplikácia
pacaur-git je git-verzia programu
pamac-pacaur je pamac s GTK3 grafickým rozhraním s podporou pacaur.

 

pamac-pacaur

 

Inštalácia klasickým spôsobom (bez „pomocníka“):

Klasický spôsob inštalácie nevyužíva žiadnu pomôcku. Pri ňom potrebujeme postupne zadať tri príkazy:

git clone stiahne (naklonuje) balíček
cd nás premiestni do novovytvoreného priečinku umiestneného v~/
makepkg -sri je automatizovaný skript, pomocou ktorého sa balíček vytvorí a naištaluje

s nainštaluje chýbajúce závislosti pomocou pacman
r po úspešnom zostavení balíka odstráni nainštalované závislosti potrebné pre makepkg
i po úspešnom zostavení balíček nainštaluje

Manuálová stránka:

$ man makepkg

 

Pomoc:

$ makepkg -h
makepkg --help

 

Inštalácia pacaur:

$ git clone https://aur.archlinux.org/pacaur.git
$ cd pacaur
$ makepkg -sri

 

Inštalácia pacaur-git:

$ git clone https://aur.archlinux.org/pacaur-git.git
$ cd pacaur-git
$ makepkg -sri

 

Inštalácia pamac-pacaur:

$ git clone https://aur.archlinux.org/pamac-pacaur.git
$ cd pamac-pacaur-git
$ makepkg -sri

 

Použitie:

Inštalácia balíčka:

$ pacaur -S balíček

 

Ak sa chceme vyhnúť potvrdeniam, zadáme –nocomfirm:

$ pacaur -S --noconfirm balíček

 

Aktualizácia všetkých balíčkov:

$ pacaur -Syu

 

Vyhľadávanie balíčkov:

$ pacaur -Ss balíček

 

Informácie o balíčku:

$ pacaur -Si balíček
$ pacaur -Qi balíček

 

Zistenie, či je balíček nainštalovaný:

$ pacaur -Q balíček
$ pacaur -Qq balíček

 

Zistenie vlastníka balíčka:

$ pacaur -Qo balíček

 

Odinštalovanie balíka:

$ pacaur -R balíček

 

Neznámy verejný kľúč:

Ak sa pri pokuse o inštaláciu objaví chybová hláška o chýbajúcom PGP podpise, stačí potrebný kľúč pridať manuálne. Po jeho pridaní inštaláciu zopakujeme.

Overenie podpisov zdrojových súborov s gpg…
cower-16.tar.gz … NEPREŠIEL (neznámy verejný kľúč 1EB2638FF56C0C53)
CHYBA: Jeden alebo viac PGP podpisov nemohlo byť overených!
CHYBA: Nástroju makepkg sa nepodarilo zostaviť balík cower.
Spustiť novu zostavenie balíka cower ? [a/N]

 

pacaur_cower

 

Dôležitá je táto informácia: neznámy verejný kľúč 1EB2638FF56C0C53

Otvoríme si terminál a zadáme príkaz gpg –recv-key s potrebným kľúčom:

$ gpg --recv-key 1EB2638FF56C0C53

 

Ak všetko dobre dopadlo, objaví sa takýto výstup:

gpg: key F56C0C53: public key “Dave Reisner <d@falconindy.com>” imported
gpg: neboli nájdené žiadne absolútne dôveryhodné kľúče
gpg: Celkovo spracovaných kľúčov: 1
gpg: importované: 1

 

Vytvorenie aliasu pre –noconfirm:

Otvoríme si .bashrc pomocou nejakého textového editoru:

$ pluma ~/.bashrc

 

Do súboru dopíšeme:

alias pacaur='pacaur --noconfirm'

 

Nastavenie –noconfirm pomocou konfiguračného súboru:

Úpravou samozrejme môžeme urobiť podstatne viac nastavení. –noconfirm je len ukážka ako ich vlastne vykonať.

 

Najprv si potrebujeme skopírovať prednastavený konfiguračný súbor:

$ mkdir ~/.config/pacaur
$ cp /etc/xdg/pacaur/config ~/.config/pacaur/config

 

alebo v jednom príkaze

$ mkdir ~/.config/pacaur && cp /etc/xdg/pacaur/config ~/.config/pacaur/config

 

Pomocou nejakého textového editoru si konfiguračný súbor otvoríme:

$ pluma ~/.config/pacaur/config

 

A na koniec súboru dopíšeme:

noconfirm=true

 

 

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: