A furt to mpv

mpvViete ako to chodí, keď web treba udržiavať v aktívnom chode a vy nemáte čas ani námet na ďalší článok? Jednoducho skopírujete už zverejnený na inom linuxáckej stránke. Zaiste všetci postrehli na ktorej. 😀 Takže sa dáme do toho a povieme si niečo o pokročilom nastavení video výstupu (vo) v mpv. Nastavenie je určené pre stroje, ktoré nemusia šetriť výkonom. Ostatné nastavenia sme si spomenuli v prvom článku.

 

Aktualizovaný podrobný článok s názvom A furt to mpv po novom.

 

AKTUALIZÁCIA KU 19.6.2018: Nakoľko opäť došlo ku zmenám a tie postihli opäť video výstup (vo), je potrebné opäť poupraviť konfiguračný súbor. Riadok profile pod [my-profile] sa v podstate len rozdelil na jednotlivé parametre. Už ale nie je potrebný “názov” [my-profile]. Na server som pre istotu nahrala svoj momentálny konfiguračný súbor. Riadky skopírované z môjho konfiguračného súboru v sekcii Video Settings vyzerajú následovne:

## Video Settings
vo='gpu'
scale='ewa_lanczossharp'
cscale='ewa_lanczossharp'
dscale='mitchell'
scale-antiring='0'
cscale-antiring='0'
tscale='oversample'
interpolation='yes'
video-sync='display-resample'
sigmoid-upscaling='yes'
correct-downscaling='yes'
deband='yes'
dither-depth='auto'
temporal-dither='yes'
opengl-pbo='yes'
sws-scaler='gauss'
target-prim='bt.709'
target-trc='srgb'
gamma='-2'

Ak si náhodou niekto stiahol a omrkol ten konfigurák, zistil, že je (aj bola) možnosť vytvoriť vlastné profily. Jeden prekopírujem na ukážku:

[extension.flac]
profile-desc='.flac files'
loop-file='inf'
loop-playlist='inf'
save-position-on-quit='no'
stop-screensaver='no'

 

EDIT: Nakoľko došlo ku zmenám a tie postihli i video výstup (vo), je potrebné zmeniť konfiguračný súbor.

Teraz mpv pre opengl-hq využíva tzv. profily, tie sa dajú zadefinovať priamo v konfiguráku. Stačí na koniec súboru pridať naše nastavenie:

[my-profile]
profile=opengl-hq:scale=ewa_lanczossharp:cscale=ewa_lanczossharp::sigmoid-upscaling:correct-downscaling:deband:dither-depth=auto:temporal-dither:gamma=0.95

A na začiatok zvoliť profil, ktorý chceme používať:

profile-desc=“my-profile“

 

Ak chceme ako video výstup používať napríklad vdpau, preň sa spôsob nezmenil:

vo=vdpau

 

Manuálová stránka:

man mpv

 

Pomoc:

mpv -h

 

Špecifická pomoc pre scale, tscale, target-prim a target-trc:
mpv --vo=opengl:scale=help
mpv --vo=opengl:tscale=help
mpv --vo=opengl:target-prim=help
mpv --vo=opengl:target-trc=help

 

Pokročilá konfigurácia pre video výstup (vo):

Každý efekt či konfigurácia pre konkrétny video výstup (vo) musí byť oddelená dvojbodkou (:).

vo=opengl-hq:scale=ewa_lanczossharp:cscale=ewa_lanczossharp:sigmoid-upscaling:correct-downscaling:deband:dither-depth=auto:temporal-dither:gamma=0.92,vdpau,

vo=opengl-hq nastavuje prioritný video výstup na opengl-hq. Ako záloha sa použije vdpau.

scale=ewa_lanczossharp nastavuje škálovanie na ewa_lanczossharp. Rozoznávame bilineárne, spline36, lanczos, ewa_lanczos, ewa_lanczossharp, mitchell, oversample a custom (nastaviteľné).
bilinear je rýchle, no s nízkou kvalitou.
spline36 poskytuje strednú kvalitu i rýchlosť. Pre opengl-hq ide o predvolenú hodnotu.
lanczos taktiež poskytuje strednú kvalitu i rýchlosť. Všeobecne sa považuje sa horšiu voľbu ako spline36. Ale nakoľko vytvára trochu ostrejší obraz, niekedy je jeho použitie výhodnejšie. Nastavuje sa cez scale-radius. Ale odporúča sa, hodnotu nemeniť.
ewa_lanczos je pomalý, ale pomerne kvalitný. Nastavuje sa pomocou scale-radius. Zvyšujúce sa hodnoty vytvárajú ostrejší obraz, no zároveň i kruhové artefakty okolo obrysov.
ewa_lanczossharp je vylepšená verzia predošlého filtra. Najlepšia možnosť.
mitchell sa upravuje pomocou dvoch parametrov. scale-param1 a scale-param2. Veľmi vhodný pre zmenšovanie (downscaling, dscale)
oversample je verzia založená na „najbližšom susedovi“, pri ktorej pixely vytvárajú prekrývajúce sa hrany, namiesto zaoblených. Veľmi vhodný pri „pohyboch“ (tscale).
custom, čiže užívateľom nastaviteľné, sa dajú upravovať pomocou scale-shader.

cscale=ewa_lanczossharp nastavuje škálovanie pre chroma (farby) na ewa_lanczossharp. Rozoznávame bilineárne, spline36, lanczos, ewa_lanczos, ewa_lanczossharp, mitchell, oversample a custom (nastaviteľné).

sigmoid-upscaling určí, že pri prevzorkovávaní sa použije sigmoidálna transformácia farieb pre zabránenie vzniku kruhových obrysov.

correct-downscaling nastaví vyššiu kvalitu pre zmenšovaní, no za cenu zníženia výkonu. Veľmi výhodné pri anamorfných videách.

deband znižuje množstvo viditeľných artefaktov. Ale na druhej strane, mierne rozmazáva drobné detaily. No poskytuje viac výhod ako nevýhod, preto je tento parameter pomerne neškodný. Vynechanie je vhodné napríklad pri nedostatočnom výkone.

dither-depth=auto nastavuje hĺbku farieb na automatické rozoznávanie. Rozlišujeme no, kedy je funkcia zakázaná, 8, pri ktorom sa nastaví 8 bitová hĺbka a auto, pri ktorej sa v prípade neschopnosti detekcie, predpokladá 8 bitová hĺbka.

temporal-dither na každom snímku pomocou zmeny orientácie aktivuje priebežnú zmenu medzi ôsmymi rozličnými vzormi. Môže spôsobiť blikanie obrazu.

gamma=0.9 upravuje hodnotu jasu. Hodnoty sa môžu pohybovať v rozmedzí od 0.1 po 2.0. Predvolená hodnota je 1.0.

 

V minulosti používané parametre:

dscale=mitchell nastavuje škálovanie obrazu pri jeho zmenšovaní na filter mitchell.
tscale=oversample a tscale=triangle nastavuje škálovanie obrazu pri pohybe na oversample alebo triangle. Dá sa použiť iba v prípade, že ie interpolation povolené. Predvolená hodnota je mitchell.
interpolation znižuje chvenie. Aby tento parameter nebol automaticky zakázaný, je potrebné do konfiguračného súboru pridať aj video-sync=display-resample. No tento parameter môže spôsobiť viac škody ako úžitku.
scale-antiring=0.8 nastavuje filter na odstránenie kruhových obrysov. No zároveň môže vytvoriť iné nežiadúce artefakty. Hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 0.0 po 1.0. Predvolená hodnota je 0.0, ktorá filter zakazuje. Neovplyvňuje špeciálne filtre bilinear a bicubic_fast.
cscale-antiring=0.9 nastavuje filter na odstránenie kruhových obrysov pre chroma (farbu).
target-prim=bt.709 určuje primárne voľby displeja, ku ktorým sa prispôsobia farby.
target-trc=srgb určuje vlastnosti prenosu (gama). Farby budú upravené podľa tejto krivky.
blend-subtitles=yes povolí umiestnenie titulkov priamo na zväčšené snímky pre interpláciou a/alebo správou farieb. Predvolená hodnota je no, ktorá funkciu zakazuje. Povolením tejto funkcie, titulky budú ovplyvnené nasledovnými parametrami: icc-profile, target-prim, target-trc, interpolation, gamma a post-shader. Taktiež zvyšuje výkon titulkov pri použití interpolácie. Nevýhodou je, že obmedzuje priestor v obraze, kde sú titulky viditeľné, takže sa napríklad nemôžu zobraziť „na čiernom páse pod videom“. Vďaka tom,uto parametru sa ovplyvní správa farieb, čo má za následok u neštylizovaných titulkov (srt a podobne) zmenu pôvodného farebného odtieňa.

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

2 reakce na A furt to mpv

  1. lombardo1981 říká:
    Pale Moon 26.5.0 GNU/Linux x64

    Kvôli zmenám, ktoré nastali, som aktualizovala aj tento druhý článok.

  2. lombardo1981 říká:
    Firefox 62.0 GNU/Linux x64

    Článok som upravila. Zmenil sa spôsob zápisu nastavení pre video výstup.

Napsat komentář: lombardo1981 Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..