Jak používat správce hesel Pass s git repositářem

Jak používat správce hesel Pass s git repositářem

22. 8. 2021 0 Od Archos

V minulém díle jsme psali o základním nastavení správce hesel Pass. Dnes se podíváme jak nastavit
synchronizaci mezi všemi zařízením pomocí Git repositáře. Nastavení je opět jednoduché, jen budete
potřebovat vlastní git server, Gitlab nebo třeba GitHub.

Základní uživatelské nastavení

Jestli jsme s gitem ještě nepracovali, tak příkazem

Sudo pacman -S git

nainstalujeme git.

Nyní nastavíme profil uživatele gitu.

Jméno uživatele nastavíme příkazem

git config –global user.name „jméno_uživatele“

Email uživatel nastavíme příkazem

git config –global user.email uživatel@email

Nastavíme základní textový editor

git config –global core.editor nano

poslední nastavíme nastroj pro zjišťování rozdílů

git config –global merge.tool vimdiff

Nyní máme v pc vše nastavené můžeme nastavit git server.

Nastavení serveru

Na serveru vytvoříme prázdný repozitář password-store, příkazem

git init –bare password-store

nebo v grafickém rozhraní třeba Gitlabu přidat repozitář

Nastavení klienta v PC

pass git init

Druhým příkazem nastavíme vzdálený git repositář jako origin

pass git remote add origin uživatel@git_server:/cesta/do/password-store

Nyní už jen stačí pushnout lokální git repositář na server příkazem

pass git push -u –all

Stažení nových hesel ze serveru

pass git pull

Nahrání nových hesel na server

pass git push

Automatické odesílání dat na server

Pro automatické nahrávání změn na server musíme nejdříve upravit soubor ~/.password-store/.git/hooks/post-commit příkazem

nano ~/.password-store/.git/hooks/post-commit

a do souboru přidáme tyto řádky

!/bin/sh -x

git push origin master:master

Soubor uložíme a nastavíme post-commit spustitelným

chmod +x ~/.password-store/.git/hooks/post-commit

A to je vše. Nyní už jen vyzkoušet jestli vše funguje.

pass generate test 50