Jak začít s Arch Linux

Vytvořte instalační medium

  • ISO Arch Linuxu stáhněte z Arch Linux download page.
  • Zkontrolujte podpis ISO souboru pomocí následujícího příkazu:

gpg --keyserver-options auto-key-retrieve --verify archlinux-*.iso.sig

  • Vložte USB disk do PC.
  • Zjistěte jeho identifikátor příkazem :

lsblk

  • Následně jej odpojte – pokud byl automaticky připojen. (místo x vždy dosaďte příslušné písmeno)

sudo umount /dev/sdx

  • Rozbalte na něj instalační soubory Arch Linux.

sudo dd bs=4M if=./archlinux-*.iso of=/dev/sdx status=progress && sync