Aegisub II. – Predstavenie programu

Inštaláciu a nastavenie jazyka máme za sebou. V druhom diele si stručne opíšeme, čo jednotlivé položky znamenajú.

 

 

 

 

Soubor obsahuje klasické položky ako Nové titulky, Otvoriť titulky, Exportovať titulky, Vlastnosti, Zberač fontov či Prílohy.
Upravit obsahuje položky pre kopírovanie, strihanie, prelepenie, hľadanie a nahrádzanie.
Titulek obsahuje položky ako Správca štýlov, Pomocníka pre prekladateľov, Zmena rozlíšenia, Kontrola pravopisu a mnohé iné.
Časovaní, Video, Audio a Nápověda obsahuje klasické položky, ktoré sú potrebné pre spomenuté sekcie.
Automatizace je sekcia pre skripty.
Zobrazit umožňuje zmenu jazyka grafického rozhrania, možnosti pre nastavenie, spôsob a možnosti zobrazenia. Či sa majú zobraziť iba titulky, či titulky s videom, alebo titulky s videom i zvukom.

 

Zběrač fontů

Zběrač fontů slúži na zistenie dostupnosti fontov, na ich kopírovanie na špecifické miesto. Šikovná pomôcka pri vytváraní softsubov (videí s vypnutiteľnými titulkami) pre korektné zobrazenie písiem bez nutnosti ich inštalácie. Stačí ich pomocou MKVToolNix namuxovať do videa ako prílohu.

 

Přílohy

Přílohy slúžia na vloženie fontov či obrázkov do titulkového súboru. Nie vždy je to najlepší nápad. Pretože ak sú titulky ako externý súbor, sťažuje to načítanie prehrávačom. Vtedy je lešie titulky vložiť do videa. Niekedy stačí aj softsub, niekedy je lepší hardsub.

 

Export titulků

Export titulků slúži na uloženie do iného formátu ako je .ass. Ďalej slúži na vytvorenie šablóny pre karaoke, vyčistenie či opravu tagov a zmenu kódovania znakov.

Poznámka: Uloženie a Uloženie ako podporuje iba formát .ass. V ostatných prípadoch musíme titulky exportovať. Vrátane .ssa.

 

Položky panela

Nové titulky; Otvoriť titulky; Uložiť titulky; Prejsť na zvolený titulok; Zväčšiť video; Zmenšiť video; Prejsť s videom na prvý snímok titulkov; Prejsť s videom na posledný snímok titulkov; Nastaviť začiatok titulkov na túto pozíciu; Nastaviť koniec titulkov na túto pozíciu; Vybrať všetky titulky patriace snímke; Naviazať začiatok a koniec na kľúčové snímky okolo aktuálneho snímku; Posunúť vybrané riadky tak, aby začiatok odpovedal aktuálnemu snímku; Manažér štýlov; Vlastnosti; Prílohy; Zberač fontov; Manažér automatizácie; Posunie časovanie podľa času a snímkov; Pomocník pre štýly; Pomocník pre prekladateľov; Zmena rozlíšenia; Dodatočné spracovanie časovania; Časovač Kanji, Kontrola pravopisu; Možnosti; Prepínanie tagov

Komentár slúži na zneviditeľnenie riadku v titulku. Ak je zaškrtnutý, riadok sa vo videu nezobrazí. Veľmi dobrá pomôcka pri časovaní, vytváraní sadzby a podobne.
Styl tohto řádku vedľa ponúka zmenu štýlu pre vybrané dialógy.
Upraviť otvorí okno na úpravu štýlov.
Jméno mluvího tohotho řádku vedľa slúži na výber postavy, ktoré dialóg hovoria.
Efekt řádku vedľa slúžia na výber efektu pre vybrané dialógy pre karaoke skripty či podporované efekty.
Number of characters in the longest line of this subtitle je najväčší počet znakov vo vybraných dialógoch.
Číslo vrstvy je určené pre zmenu vrstvy.
Začiatok dialógu, Koniec dialógu, Dĺžka trvania dialógu
Zarovnanie vľavo, Zarovnanie vpravo, Vertikálne zarovnanie
Tučné písmo, Kurzíva, Podčiarknuté písmo, Preškrtnuté písmo, Výber fontov
Primárna farba pre písmo, Sekundárna farba pre písmo, Farba obrysu písma, Farba tieňu písma
Posunutie na nasledujúci riadok, Zobrazenie podľa riadkov alebo snímkov
Show Original zobrazí druhé okno pre dialógy. Užitočné pri prekladaní.

Pri aktivácii sa zobrazia aj dostupné položky pre zmenu.

Revert vráti vykonané zmeny.
Vymazať vymaže text dialógu.
Clear text vyčistí riadok.
Vložiť originál zmení text dialógu na pôvodnú verziu.

 

Položky na boku

Standartní nastavení pri prechode nad videom ukazuje pozíciu v číslach. Dvojklikom sa pozícia určí.
Posune titulky umožňuje posúvanie titulkov.
Rotace titulků vůči ose Z videa umožňuje otáčanie titulkov po ose Z, čiže o 360°C.
Rotace titulků vůči osám X a Y umožňuje otáčanie titulkov po ose X a Y, čiže perspektívne.
Změna poměru titulků v osách X a Y mení pomer titulkov ku ose X aY.
Vytvoří obdélnikový výřez pro zobrazení titulků vytvára obdĺžnikový výrez, ktorý určuje, kde sa majú titulky zobraziť.
Vytvoří vektorový výřez pro zobrazení titulků zobrazí vektorový výrez, ktorý určuje, kde sa majú titulky zobraziť. Môže mať akýkoľvek tvar. Pri aktivácii sa zobrazia aj dostupné podmožnosti: Presunutie kontrolného bodu, Pridanie čiary, Pridanie krivky, Prevod čiary na krivku, Vloženie riadiaceho bodu, Odstránenie riadiaceho bodu, Nakreslenie akéhokoľvek tvaru, Nakreslenie vyhladeného tvaru.

 

 

Položky pod videom

Přehrát video od tého pozice prehrá video od vybraného dialógu po koniec či pauzu.
Přehrát řádek prehrá časť videa, ktoré patrí zobrazenému dialógu.
Zastavit přehrávaní preruší prehrávanie videa.
Toggle automatically seeking video to the start time of selected lines (Auto) automaticky prepne video pri vybraných riadkov.
Čas a číslo auktálního titulku označuje čas a číslo aktuálnych titulkov.
Čas snímku vůči počátku a konci aktuálních titulků označuje čas voči začiatku a koncu aktuálnych titulkov.
Percentá zmenia veľkosť náhľadu videa. Dá sa meniť aj pomocou kolečka myši, ak je kurzor nad videom.

 

Nastavenia

Ku nastaveniam sa dostaneme pomocou ikonky na panely alebo cez:

Zobrazit --> Možnosti

V Nastaveniach vidíme tri základné kolonky: Obecné, Audio, Video, Rozhraní, Záloha, Automatizace a Pokročilé.

V časti Obecné sa dajú zmeniť základné nastavenia pre titulky.
V časti Audio sa dajú zmeniť nastavenia pre zvuk. Napríklad východzia dĺžka úseku časovania, použitie kolečka pri zoomovaní, Východzia dĺžka nástupu, Východzia dĺžka zakončenia, písmo popisku zvuku.
V časti Video si môžeme upraviť Východzie priblíženie, Rýchle kroky, Východzie rozlíšenie či Porovnanie rozlíšenia videa s titulkami.
V časti Rozhraní sa dajú nastaviť farby či klávesové skratky.
V časti Záloha sa dá nastaviť automatické ukladanie a jeho interval či automatickú zálohu.
V časti Automatizace sú možnosti pre automatizáciu pomocou skriptov.
V časti Pokročilé sú dve sekcie pre pokročilé nastavenia zvuku a obrazu. V Audio sa dajú nastaviť možnosti pre prehrávanie zvuku, typ vyrovnávacej pamäti, veľkosť vyrovnávacej pamäti, kvalita zvuku či režim spracovania chýb. Vo Video sa dajú nastaviť pokročilé možnosti obrazu ako ukecanosť debug logu či dekódovacie vlákna.

 

Štítky , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..