Alsi, bonzák z terminálu

alsi_archAlsi je terminálová utilitka špeciálne vyvinutá pre distribúciu Arch linux. Je podobná Screenfetch či Archey, no poskytuje omnoho viac možností úprav.

 

 

 

Pomoc:

alsi -h
alsi --help

Stránka s pomocou sa nachádza tu.

 

Inštalácia programu

Program sa nachádza v AUR:

yay -S alsi

Inštalácia programu bez použitia pomocníka:

git clone https://aur.archlinux.org/alsi.git
cd alsi
makepkg -sri

 

Konfigurácia

Konfiguračné súbory sa nachádzajú v ~/.config/alsi. Je dostupných šesť rozličných súborov s nastaveniami. Prvým je alsi.conf, kde sa dajú upravovať globálne možnosti. Ako je napríklad cesta ku súboru pre témy, základná farba či príkaz na vytvorenie snímku. Druhým je alsi.colors, kde sú nadefinované farby pre výstup. Tretím je alsi.output so svojimi možnosťami pre úpravu zobrazovaných informácií. Vďaka štvrtému alsi.logo si môžeme zmeniť logo Arch na iné. Posledné dva obsahujú názvy správcov okien (alsi.wm) a desktopových prostredí (alsi.de).

 

Keď si v termináli spustíme príkaz vyvolávajúci pomoc, dozvieme sa tieto informácie:

Základné možnosti:
-a --archey použije logo, ktoré používa archey
-n --screenfetch použije logo, ktoré používa screenfetch
-f --file-logo=file načíta logo so súboru
-t --text-color nastaví farbu textu
-l --list zobrazí informácie o systéme pod logom
-u --usage-colors zvýrazní využitie RAM a HDD
--usage-bcolors zvýrazní využitie RAM a HDD pomocou tučného písma
--bold=[color] zmení farbu tučného písma
--normal=[color] zmení farbu normálneho písma
--[color] nastaví rovnakú farbu pre farbu1 a farbu2
Dostupné farby sú:
čierna (black)
červená (red)
zelená (green)
žltá (yellow)
modrá (blue)
purpurová (purple)
zelenomodrá (cyan)
biela (white)
Ďalšie možnosti:
--update-config znovunačíta nastavenia
--noconfig zakáže načítať konfiguračný súbor
-s --screenshot vytvorí snímku pomocou scrot
-h --help zobrazí pomoc
-v --version zobrazí verziu
Konfiguračný súbor pre logá má dve ďalšie možnosti rozšíreného nastavenia:
špeciálne premenné: $c1, $c2, $z *
„únikové“ znaky : \t, \e, \x

 

A teraz si môžeme uviesť nejaké príklady:

alsi -n -u -c1 green -c2 yellow
alsi -n -u -c1=green -c2=yellow

– n zobrazí logo, ktoré používa screenfetch
– u zvýrazní využitie RAM a HDD
-c1 nastaví farbu normálneho písma
-c2 nastaví farbu tučného písma

alsi_arch

 

Ak chceme, aby sa takýto výstup zobrazoval už pri spustení terminálu, potrebujeme si pomocou nejakého textového editoru upraviť .bashrc alebo .zshrc:

gedit ~/.bashrc
gedit ~/.zshrc

 

A do súboru dopíšeme svoju úpravu. Napríklad:

alsi -n -u -c1 green -c2 yellow
alsi -n -u -c1=green -c2=yellow

 

Pokročilé nastavenia:

Zámena loga:

Ako prvé si predstavíme zmenu Arch loga za logo Gentoo. Postup je tu. Najskôr si potrebujeme skopírovať text súboru nachádzajúci sa na tejto stránke do súboru alsi.logo. Takže si ho pomocou nejakého textového editoru otvoríme pre úpravy:

gedit ~/.config/alsi/alsi.logo

Výsledok môže vyzerať napríklad takto:

alsi -f -l -c1 green -c2 yellow
alsi -f -l -c1=green -c2=yellow

alsi_gentoo

Anglický text si pokojne môžeme zmeniť podľa svojich predstáv. Alebo prídavok ani nemusíme použiť.

 

Úprava zobrazených informácií:

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme alsi.output:

gedit ~/.config/alsi/alsi.output

V súbore vyhľadáme tú sekvenciu:

[
 {OS => %sOS:%s %s}, # Operating system
 {HOSTNAME => %sHostname:%s %s}, # Hostname
 {UPTIME => %sUptime:%s %s}, # Uptime
 {KERNEL => %sKernel:%s %s}, # Kernel version
 {SHELL => %sShell:%s %s}, # Shell
 {PACKAGES => %sPackages:%s %s}, # Number of installed packages
 {WM_DE => %s%s:%s %s}, # Window Manager or Desktop Environment

 {GTK2_THEME => %sGTK2 theme:%s %s}, # Gtk2 theme
 {GTK2_ICON_THEME => %sGTK2 icon theme:%s %s}, # Gtk2 icon theme
 {GTK2_FONT_NAME => %sGTK2 font name:%s %s}, # Gtk2 font name

 {RAM => %sRAM:%s %s}, # RAM usage
 {SWAP => %sSWAP:%s %s}, # SWAP usage
 {CPU => %sCPU:%s %s}, # CPU name
 {PARTITIONS => undef}, # Partitions goes here
]

Na začiatku sa nachádzajú ďalšie možnosti, ktoré sa dajú použiť. Jednou z nich je {HARDCODED => “\b\e[1;37m\e[41mTHIS IS ALSI\e[0m”},. Riadok musíme dať na začiatok:

[
 {HARDCODED => "\b\e[1;37m\e[41mTHIS IS ALSI\e[0m"},
 {OS => %sOS:%s %s}, # Operating system
 {HOSTNAME => %sHostname:%s %s}, # Hostname
 {UPTIME => %sUptime:%s %s}, # Uptime
 {KERNEL => %sKernel:%s %s}, # Kernel version
 {SHELL => %sShell:%s %s}, # Shell
 {PACKAGES => %sPackages:%s %s}, # Number of installed packages
 {WM_DE => %s%s:%s %s}, # Window Manager or Desktop Environment

 {GTK2_THEME => %sGTK2 theme:%s %s}, # Gtk2 theme
 {GTK2_ICON_THEME => %sGTK2 icon theme:%s %s}, # Gtk2 icon theme
 {GTK2_FONT_NAME => %sGTK2 font name:%s %s}, # Gtk2 font name

 {RAM => %sRAM:%s %s}, # RAM usage
 {SWAP => %sSWAP:%s %s}, # SWAP usage
 {CPU => %sCPU:%s %s}, # CPU name
 {PARTITIONS => undef}, # Partitions goes here
]

Výsledkom je, že na začiatku sa zobrazí biely text v červenom rámčeku: THIS IS ALSI.

alsi_output

Tento text si samozrejme môžeme zmeniť napríklad na TOTO JE ALSI:

{HARDCODED => "\b\e[1;37m\e[41mTOTO JE ALSI\e[0m"},

Ostatné dodatočné parametre sa môžu umiestniť podľa uváženia.

 

Pridanie „vlastnej“farby:

Nejedná sa skutočné pridanie vlastnej farby. Lež o ďalšie možnosti dizajnu výstupu ako je podčiarknuté písmo či vyplniť pozadie farbou. Na tieto úpravy sa používa Term::ANSIColor. Kreativite i vkusu sa medze nekladú.

Opäť si pomocou nejakého textového editoru otvoríme potrebný súbor:

gedit ~/.config/alsi/alsi.colors

Možnosti:

CLEAR
RESET
BOLD
DARK
FAINT
UNDERLINE
UNDERSCORE
BLINK
REVERSE
CONCEALED
BLACK
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MAGENTA
CYAN
WHITE
BRIGHT_BLACK
BRIGHT_RED
BRIGHT_GREEN
BRIGHT_YELLOW
BRIGHT_BLUE
BRIGHT_MAGENTA
BRIGHT_CYAN
BRIGHT_WHITE
ON_BLACK
ON_RED
ON_GREEN
ON_YELLOW
ON_BLUE
ON_MAGENTA
ON_CYAN
ON_WHITE
ON_BRIGHT_BLACK
ON_BRIGHT_RED
ON_BRIGHT_GREEN
ON_BRIGHT_YELLOW
ON_BRIGHT_BLUE
ON_BRIGHT_MAGENTA
ON_BRIGHT_CYAN
ON_BRIGHT_WHITE

Magenta má ten istý atribút ako purple! Atribúty začínajúce sa ON menia farbu pozadia. Tie zvyšné znakov.

 

Atribúty:

clear => 0,
reset => 0,
bold => 1,
dark => 2,
faint => 2,
underline => 4,
underscore => 4,
blink => 5,
reverse => 7,
concealed => 8,
black => 30, on_black => 40,
red => 31, on_red => 41,
green => 32, on_green => 42,
yellow => 33, on_yellow => 43,
blue => 34, on_blue => 44,
purple => 35, on_purple => 45
cyan => 36, on_cyan => 46,
white => 37, on_white => 47;
bright_black => 90, on_bright_black => 100,
bright_red => 91, on_bright_red => 101,
bright_green => 92, on_bright_green => 102,
bright_yellow => 93, on_bright_yellow => 103,
bright_blue => 94, on_bright_blue => 104,
bright_magenta => 95, on_bright_magenta => 105,
bright_cyan => 96, on_bright_cyan => 106,
bright_white => 97, on_bright_white => 107,

 

Vytvorenie si ozrejmíme na príklade, ktorý je uvedený na stránkach. Musíme sa riadiť podľa vyššie spomenutých číselných atribútov. Vytvorí podčiaknuté písmo.

ublue => {normal => (UNDERLINE BRIGHT_BLUE), bold => (UNDERLINE BOLD BLUE)},
ublue => {normal => "\e[4;94m", bold => "\e[4;1;34m"},

Vytvorený parameter pridáme medzi farby:

scalar {
 black => {normal => "\e[0;30m", bold => "\e[1;30m"},
 red => {normal => "\e[0;31m", bold => "\e[1;31m"},
 green => {normal => "\e[0;32m", bold => "\e[1;32m"},
 yellow => {normal => "\e[0;33m", bold => "\e[1;33m"},
 default => {normal => "\e[0;34m", bold => "\e[1;34m"},
 blue => {normal => "\e[0;34m", bold => "\e[1;34m"},
 magenta => {normal => "\e[0;35m", bold => "\e[1;35m"},
 cyan => {normal => "\e[0;36m", bold => "\e[1;36m"},
 white => {normal => "\e[0;37m", bold => "\e[1;37m"},
 ublue => {normal => "\e[4;94m", bold => "\e[4;1;34m"},
 reset => "\e[0m",
 }

 

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..