Čvn 03

Automatické prihlásenie do virtuálnej konzoly

xtermAutomatické prihlásenie do virtuálnej konzoly zrýchli načítanie systému pri štarte. Po aktivácie musíme zakázať službu vytvorenú pre display manažér. Úprava je rozdelená do niekoľkých krokov. Prvým je vytvorenie getty@tty1. Druhým a tretím je úprava .bash_profile a .xinitrc. Posledným je zakázanie služby display manažéra.

 

 

 

 

Vytvorenie getty@tty1:
V terminály zadáme tento príkaz:

$ sudo systemctl edit getty@tty1

 

Otvorí sa editor nano, s ktorým vytvoríme nový súbor:
/etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/override.conf

 

Do súboru dopíšeme:

[Service]
ExecStart=
ExecStart=-/usr/bin/agetty --autologin užívateľké_meno --noclear %I $TERM

 

užívateľské_meno je prihlasovacie meno (napríklad lombardo1981)

Súbor sa uloží pomocou Ctrl+o a ukončí pomocou Ctrl+x.

 

Úprava .bash_profile:
Súbor .bash_profile patrí bashu. Ak používame iný shell, súbor bude mať iný názov. Inak samotná úprava je rovnaká.
Ak netušíme, aký shell používame, dá sa to zistiť zadaním príkazu v terminály:

$ echo $SHELL
$ echo $0

echo $0 nefunguje pri použití csh

 

Ak ~/.bash_profile neexistuje, skopírujeme si jeho základnú verziu z /etc/skel/.bash_profile:

$ cp /etc/skel/.bash_profile ~/.bash_profile

 

Pomocou nejakého textového editora si otvoríme súbor:

$ pluma ~/.bash_profile

 

Vyhľadáme si riadok [[ -f ~/.bashrc ]] && . ~/.bashrc a dáme predeň #. Tým sa riadok pre systém stane neviditeľný.
Na koniec súboru pripíšeme sekvenciu:

if [ -z “$DISPLAY” ] && [ -n “$XDG_VTNR” ] && [ “$XDG_VTNR” -eq 1 ]; then
exec startx
fi

 

Takže nakoniec budú vyzerať takto:

#[[ -f ~/.bashrc ]] && . ~/.bashrc

if [ -z “$DISPLAY” ] && [ -n “$XDG_VTNR” ] && [ “$XDG_VTNR” -eq 1 ]; then
exec startx
fi

 

Úprava .xinitrc:
.xinitrc obsahuje startx, vďaka ktorému systém vie, aké DE alebo WM sa má načítať.

 

Ak neexistuje, jednoducho sa skopíruje prednastavená verzia z /etc/X11/xinit/xinitrc:

$ cp /etc/X11/xinit/xinitrc ~/.xinitrc

 

Pomocou nejakého textového editoru sa upraví:

$ pluma ~/.xinitrc

 

Posledné riadky vyzerajú asi takto:
twm &
xclock -geometry 50×50-1+1 &
xterm -geometry 80×50+494+51 &
xterm -geometry 80×20+494-0 &
exec xterm -geometry 80×66+0+0 -name login

 

Pred každý z nich sa pridá #:
#twm &
#xclock -geometry 50×50-1+1 &
#xterm -geometry 80×50+494+51 &
#xterm -geometry 80×20+494-0 &
#exec xterm -geometry 80×66+0+0 -name login

 

Na KONIEC súboru sa pridá napríklad:

$ exec openbox-session

 

.xinitrc môže obsahovať viacero deklarácií exec. Pred tie, ktoré momentálne nie sú potrebné, sa vždy pridá #.

OpenBox: exec openbox-session alebo exec dbus-launch --exit-with-session openbox-session
LXDE: exec startlxde
LXQT: exec startlxqt
XFCE: exec startxfce4
MATE: exec mate-session
CINNAMON: exec cinnamon-session
ENLIGHTENMENT: exec enlightenment_start
GNOME: exec gnome-session alebo exec gnome-session --session=gnome-classic
KDE: exec startkde

 

Zakázanie display manažéra:
LightDM:

$ sudo systemctl disable lightdm.service

 

SLiM:

$ sudo systemctl disable slim.service

 

GDM:

$ sudo systemctl disable gdm.service

 

LXDM:

$ sudo systemctl disable lxdm.service

 

A kto chce, si môže aj odinštalovať:

sudo pacman -R lightdm
sudo pacman -R slim
sudo pacman -R gdm
sudo pacman -R lxdm

 

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: