Dunst, alternatívny notifikátor

Dunst je je jeden z odľahčených a alternatívnych notifikátorov. Ide o OpenSource projekt, ktorého základňu nájdeme na GitHub. Čo-to sa o ňom dá dozvedieť aj na Arch Wiki.

 

 

Inštalácia programu a základný konfiguračný súbor

Program sa nachádza v oficiálnych repozitároch:

sudo pacman -S dunst
yay -S dunst-git
yay -S dunst-round-corners-git
yay -S dunst-with-geometry-centering-git

 

Pomoc a manuálová stránka:

man dunst
dunst -h
dunst --help

FAQ na stránka vývojára
dunstrc od vývojára aj s vysvetlivkami

 

Základný konfiguračný súbor sa nachádza v ~/.config/dunst/dunstrc. Buď ho vytvoríme a začne od piky (klikaním alebo cez terminál):

touch ~/.config/dunst/dunstrc

Alebo skopírujeme prednastavený (klikaním alebo cez terminál):

cp /usr/share/dunst/dunstrc ~/.config/dunst/dunstrc

Pomocou nejakého textového editoru ho otvoríme na úpravu:

gedit ~/.config/dunst/dunstrc

 

Nastavenie programu

Základné nastavenia:

##  Základné nastavenia
[global]
font = monofur for Powerline 13
markup = full
format = "<b>%s</b>\n%b"
geometry = "300x5-40+40"
alignment = left

monitor = 0
follow = none
indicate_hidden = yes
shrink = yes
sort = yes
ignore_newline = no
show_age_threshold = 60
idle_threshold = 0
stack_duplicates = true
word_wrap = no
ellipsize = middle
sticky_history = no
history_length = 10
show_indicators = yes
startup_notification = false
always_run_script = yes

line_height = 0
padding = 10
horizontal_padding = 16
transparency = 15
icon_position = off
icon_folders = /usr/share/icons/Numix/16/actions/:/usr/share/icons/Numix/16/animations/:/usr/share/icons/Numix/16/devices/:/usr/share/icons/Numix/16/status/
max_icon_size = 32

separator_color = frame
separator_height = 2
frame_width = 2
frame_color = "#5994ad"

font určuje písmo a jeho veľkosť použité v oznámení.
markup určuje aká varianta formátovania sa povoľuje. Rozoznávame full (úplné formátovanie), strip (kompatibilné nastavenie) a no (bez formátovania). Referencie o pango.
format určuje formát oznámenia. Rozoznávame <b>tučné</b>, <i>kurzíva</i>, <s>preškrntnuté</s> a <u>podčiarknuté</u>. Referencie o pango.
geometry určuje geometriu oznámenia, jeho rozmery (300×5) a umiestnenie (40+40).
alignment určuje zarovnanie oznámenia. Rozoznávame left (vľavo), right (vpravo) a center (uprostred).

monitor určuje, na ktorom monitore sa má oznámenie zobraziť.
follow určuje, či a prípadne čo sa má nasledovať pri umiestnení oznámenia na monitor. Rozoznávame none (nenasleduje sa nič), mouse (nasleduje sa myš) a keyboard (nasleduje sa klávesnica).
indicate_hidden povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) zobrazenia, koľko správ pre práve skrytých.
shrink povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) skrátenie oznámení.
sort povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) triedenie oznámení.
ignore_newline povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) ignorovanie nového riadku.
show_age_threshold určuje čas v sekundách, po akom čase sa má zobraziť vek oznámenia. Predvolená hodnota je 60. Pre zakázanie sa používa -1.
idle_threshold  určuje čas v sekundách ako dlho sa nemajú odstraňovať správy pri nečinnoti užívateľa. Predvolená hodnota je 120. Pre zakázanie sa použije hodnota 0.
stack_duplicates povoľuje (true) alebo zakazuje (false) spájanie rovnaké oznámenia.
word_wrap povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) rozdelenie oznámenia do viacerých riadkov v prípade, že sú dlhšie.
ellipsize určuje kde sa skráti oznámenie v prípade, že word_wrap je nastavené na no. Rozoznávame start (začiatok), middle (stred) a end (koniec).
sticky_history povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) lepivú históriu.
history_length určuje maximálny počet oznámení v histórií.
show_indicators povoľuje (true) alebo zakazuje (false) zobrazenia URL odkazov.
startup_notification povoľuje (true) alebo zakazuje (false) notifikáciu pri štarte.
always_run_script povoľuje (true) alebo zakazuje (false) automatické používanie skriptov aj v prípade, že je oznámenie potlačené.

line_height určuje vzdialenosť medzi riadkami.
padding určuje vzdialenosť medzi oddeľovačom a textom.
horizontal_padding určuje horizontálny rozostup.
transparency určuje priehľadnosť v percentách. Na fungovanie je potrebné mať nainštalovaný kompozitor ako je napríklad compton.
icon_position určuje zobrazenie ikon a ich prípadnú pozíciu. V prípade vlastných skriptov, je potrebné v ňom ikonu zadefinovať. Rozoznávame off (ikony sa nezobrazia), left (vľavo) a right (vpravo).
icon_folders určuje zložky s ikonami na použitie.
max_icon_size určuje maximálnu veľkosť ikony.

separator_color určuje farbu oddeľovača. Rozoznávame auto (automatické filtrovanie), foreground (farba popredia), frame (farba rámu) a vlastná hodnota.
separator_height určuje výšku oddeľovača (vzdialenosť medzi dvoma oznámeniami).
frame_width určuje šírku rámu.
frame_color určuje farbu rámu.

 

Nastavenia pre oznámenia podľa dôležitosti:

##  Nastavenia pre oznámenia podľa dôležitosti
[urgency_low]
background = "#303d44"
foreground = "#9bb26a"
frame_color = "#9bb26a"
timeout = 10


[urgency_normal]
background = "#303d44"
foreground = "#5994ad"
timeout = 10


[urgency_critical]
background = "#303d44"
foreground = "#c25e5f"
frame_color = "#c25e5f"
timeout = 0

[urgency_low] je oznámenie s nízkou prioritou
[urgency_normal] je oznámenie s normálnou prioritou
[urgency_critical] je oznámenie s urgentnou prioritou
background je farba pozadia
foreground je farba popredia
frame_color je farba orámovania
timeout je zobrazenia čas v sekundách. Použitím 0 sa oznámenie zobrazuje dokým ho manuálne “neodstránime”.

 

Znovunačítanie konfigurácie:

Po každej zmene je potrebné dunst reštartovať pomocou príkazu:

killall dunst

Alebo môžeme použiť príkaz, ktorý mám oznámi, že sa dunst reštartoval:

killall dunst && notify-send 'Dunst reštartovaný'

Dá sa vytvoriť aj klávesová skratka. Táto je určená je pre i3:

bindsym $mod1+Ctrl+d --release exec "killall dunst; exec notify-send 'Dunst reštartovaný'"

 

Ukážka všetkých troch typov oznámení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky spoločné oznámenia v jednom okne:         Všetky oznámenia vo vlastných oknách:

 

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..