Zář 22

Failed to start Setup Virtual Console

systemd-logoFailed to start Setup Virtual Console je chybová hláška systemdu, ktorá sa zobrazuje pri nesprávnom nakonfiguravaní systemd-vconsole-setup.service. Takže sa pozrime na túto pomerne neškodnú chybu.

Tento krok nemusí byť potrebný. Ide o zistenie, o akú chybovú hlášku vlastne ide.

journalctl -xb
journalctl -xb | vconsole

 

V skratke si povieme, ako má vyzerať pre český či slovenský jazyk príslušný konfiguračný súbor. Pomocou nejakého textového editoru si ho otvoríme:

sudo gedit /etc/vconsole.conf

 

Má vyzerať nasledovne:

KEYMAP=sk-qwertz
FONT=lat2-16
FONT_MAP=8859-2

Nastavenie pre FONT a FONT_MAP sa nachádza na Arch wiki. Pre oba jazyky je identické.

Nastavenie pre KEYMAPS si bližšie priblížime. V termináli zadáme príkaz, ktorý si zobrazíme dostupné „klávesnice“:

localectl list-keymaps

Dostupné možnosti pre Slovensko:

sk-prog-qwerty
sk-prog-qwertz
sk-qwerty
sk-qwertz

Dostupné možnosti pre Česko:

cz
cz-cp1250
cz-lat2
cz-lat2-prog
cz-qwertz
cz-us-qwertz

 

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: