Dub 16

i3wm II. – Automatické spúšťanie programov

Dnes si povieme ako sa automaticky spúšťajú programy pri štarte. Existuje niekoľko možností. Povieme si o dvoch. Prvým je .xinitrc a druhým základný konfiguračný súbor pre i3wm.

 

 

.xinitrc:

Ide o shell skript, ktorý „číta“ xinit“. Najbežnejšie sa používa na spúšťanie DE či WM. No tu sa jeho možnosti nekončia. Nebudeme si spomínať všetky, spomenieme si iba tie, ktoré priamo súvisia s i3wm.

Pomocou nejakého textového editoru si ho otvoríme:

mousepad ~/.xinitrc

 

Ja osobne v ňom mám, okrem iného, tieto položky, ktoré sa majú automaticky spustiť pri štarte systému:

 

/usr/lib/polkit-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1 &

polkit-gnome je ako už sám názov napovedá, umožňuje správcovskú autorizáciu. Dá sa nainštalovať z oficiálnych repozitárov.

sudo pacman -S polkit-gnome

 

xscreensaver -nosplash &

xscreensaver je šetrič obrazovky, ktorý netreba predstvovať. Nachádza sa taktiež v oficiálnych repozitároch.

sudo pacman -S xscreensaver

 

xrandr --output HDMI-0 --off --output DVI-I-1 --auto &

Tento príkaz umožňuje zakázanie načítania pripojeného sekundárneho monitora. Viac o tejto téme sme si spomenuli v článku venovanom OpenBoxu.

 

numlockx &

numlockx pri štarte aktivuje NumLock. Nachádza sa v oficiálnych repozitároch.

sudo pacman -S numlockx

 

Základný konfiguračný súbor pre i3wm:

V ňom môžeme zadefinovať napríklad, ktorú plocha sa zobrazí pri štarte, aké programy na akých plochách sa spustia, rôzne applety, konfiguračné súbory či skripty.

Upozorňujem, že pre zobrazenie appletov, musia byť povolené! Dá sa tak urobiť v tomto konfiguračnom súbore. Treba vyhľadať túto (alebo podobnú) sekvenciu):

bar {
status_command i3status
}

a zmeniť ju na:

bar {
status_command i3status
tray_output DVI-I-1
}

Kde tray_output DVI-I-1 môže mať tri parametre:

tray_output none
tray_output primary
tray_output konkrétny_výstup

Pre použitie tray_output primary je potrebné určiť, ktorý výstup je primárny pomocou príkazu:

xrandr --output konkrétny_výstup --primary

Potrebné informácie sa dajú zistiť pomocou príkazu:

xrandr

Viac o úprave statusbaru si povieme v nasledujúcom článku. Bližšie informácie sa dajú nájsť na webe vývojára.

 

Pomocou nejakého textového editoru si ho otvoríme pre úpravu:

mousepad ~/.config/i3/config

 

exec --no-startup-id i3-msg 'workspace H'

i3wm sa spustí s plochou, ktorá nesie označenie H.

 

exec --no-startup-id i3-msg 'workspace H; exec pcmanfm $HOME/Stiahnuté; workspace M; exec xfce4-terminal --font=SourceCodePro -e mutt; workspace N; exec xfce4-terminal --font=SourceCodePro -e newsbeuter; workspace H'

i3wm sa spustí s troma programami. Prvým je správca súborov PCManFM na ploche H, druhým e-mailový klient mutt na ploche s označením M a tretí je čítačka kanálov newsbeuter na ploche s označením N.

 

exec --no-startup-id nitrogen --restore
exec --no-startup-id feh --bg-fill /moje/pozadie.png

Vďaka tomuto príkazu sa načíta pozadie plochy, ktoré je spravované pomocou programu Nitrogen či feh. Oba sa nachádzajú v oficiálnych repozitároch:

sudo pacman -S nitrogen
sudo pacman -S feh

 

exec --no-startup-id pamac-tray

pamac-tray je systémový applet oznamujúci aktualizácie. Prichádza s balíčkom pamac-aur, ktorý sa nachádza v ARU repozitároch:

yaourt -S pamac-aur

 

exec --no-startup-id nm-applet

mn-applet je systémový applet pre sieťové pripojenia. Nachádza sa v oficiálnych repozitároch:

sudo pacman -S network-manager-applet

 

exec --no-startup-id volumeicon
exec --no-startup-id volwheel

volumeicon a volwheel sú systémové applety hlasitosti. Oba sa nachádzajú sa v oficiálnych repozitároch:

sudo pacman -S volumeicon
sudo pacman -S volwheel

 

exec --no-startup-id ~/.config/i3/update_dunst.sh

Tento príkaz je príklad spustenia konkrétneho skriptu pri štarte systému.

 

exec --no-startup-id compton --config ~/.config/compton-i3wm.conf
exec --no-startup-id conky -c ~/.config/conky.conf

Tieto dva príkazy sú príkladom spustenia konfiguračných súborov. Prvým je compton, o ktorom sme si už čoto povedali. Druhým je conky, chronicky známy systémový monitor. Oba sa nachádzajú v oficiálnych repozitároch:

sudo pacman -S compton
sudo pacman -S conky

 

--no-startup-id zakáže notifikáciu programu pri jeho spustení. Parameter nie je potrebné použiť.

 

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: