Dub 20

i3wm IX. – Klik myšou

Máte v ruke myš a nechce sa vám ju postiť z ruky? Nevadí. Je tu pre zopár prípadov riešenie. 😀

V prvom rade ale musím podotknúť, že i3wm nemá plnú podporu myši ako je tu u klasických DE. Myslím tým napríklad vyvolanie kontextového menu pomocou pravého kliku. A to ani v prípade, že je povolený titlebar. Inak sa myš dá používať naozaj takmer neobmedzene. Jedinou výnimkou je asi zatváranie okna terminálu či terminálových aplikácií. V prípade tých programov, zvykne existovať jednoduchý spôsob zatvorenia okna. Napríklad pomocou klávesy q. V prípade samotného okna terminálu, musíme buď zadať príkaz exit alebo použiť klávesovú skratku $mod+Shift+q, ktorá okno zabije. A v tomto tutoriále si predstavíme ďalší. Konkrétne zatvorenie okna pomocou kliku myšou. Plus zmenu veľkosti okien bez potreby aktivácie resize mode pomocou klávesovej skratky $mod+r.

 

Webová stránka vývojára
Dokumentácia
Základná užívateľská príručka
Informácie na ArchWiki
Ovládanie myšou
Označenie tlačidiel na myši
Zmena veľkosti okien a kontajnerov

 

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme základný konfiguračný súbor:

mousepad ~/.config/i3/config

 

 

Najskôr si predstavme označenia jednotlivých tlačidiel myši:

button1 je ľavé tlačidlo myši.
button2 je stredné tlačidlo myši alebo inak povedané kolečko.
button3 je pravé tlačidlo myši.
button4 je posun kolečka hore.
button5 je posun kolečka dole.

 

Základný syntax vyzerá takto:

bindsym buttonN
bindsym $mod+buttonN
bindsym [kritérium] buttonN
bindsym [kritérium] $mod+buttonN

Kritérium má, dá sa povedať štyri varianty. Prvou je predvolané správanie, kedy ho nešpecifikujeme. Ním je kliknutie na titlebar. Druhou je --release, vďaka ktorému sa akcia vykoná už pri uvoľnení tlačidla myši. Treťou je --whole-window, pri ktorom sa akcia vykoná pri kliknutí na akúkoľvek časť okna. Poslednou štvrtou variantou je --border, pri ktorom sa akcia vykoná pri kliknutí na okraj.

 

Príklady:

## Klik kolečkom a mod-key na akúkoľvek časť okna, okno zatvorí
bindsym --whole-window $mod+button2 kill

## Klik pravým klikom a mod-key na akúkoľvek časť okna, okno prevedie do plávajúceho módu
bindsym --whole-window $mod+button3 floating toggle

## Skrolovanie kolečkom hore a mod-key1 posunie okno doľava
bindsym --whole-window $mod1+button4 move left

## Skrolovanie kolečkom dole a mod-key1 posunie okno doprava
bindsym --whole-window $mod1+button5 move right

## Skrolovanie kolečkom hore a mod-key zväčší zamerané okno do šírky o 5px alebo 5%
bindsym --whole-window $mod+button4 resize grow width 5 px or 5 ppt

## Skrolovanie kolečkom dole a mod-key zmenší zamerané okno do šírky o 5px alebo 5%
bindsym --whole-window $mod+button5 resize shrink width 5 px or 5 ppt

## Skrolovanie kolečkom hore a mod-key a SHIFT zväčší zamerané okno do výšky o 5px alebo 5%
bindsym --whole-window $mod+Shift+button4 resize grow height 5 px or 5 ppt

## Skrolovanie kolečkom hore a mod-key a SHIFT zmenší zamerané okno do výšky o 5px alebo 5%
bindsym --whole-window $mod+Shift+button5 resize shrink height 5 px or 5 ppt

 

Po každej úprave konfigurácie je potrebné i3wm reštartovať pomocou klávesovej skratky:

$mod+Shift+r

 

 

AKTUALIZÁCIA:

V časoch dávno minulých som tento klik nepoužívala, ale časy sa menia, preto ho sem pridávam. Jedná sa klik na panel. Viac informácií tu. Preto budeme upravovať základný konfiguračný súbor, ktorý si, ako ináč, otvoríme pomocou nejakého textového editoru:

gedit ~/.config/i3/config

 

Vyhľadáme si sekcie “BAR” a pridáme napríklad tento riadok:

bindsym button3 exec “program alebo skript”
bindsym button3 exec rofi -show run -sidebar-mode

V i3 rozoznávame päť “myšacích klikov”, ktoré sme si už v tomto články vyššie spomenuli.

 

Výsledná sekcia môže vyzerať nasledujúco:

bar {
i3bar_command i3bar -t
status_command i3blocks -c ~/.config/i3/i3blocks.conf
position top
height 23
workspace_buttons yes
tray_output yes
strip_workspace_numbers yes
bindsym button3 exec rofi -show run -sidebar-mode
font pango:Hack 11
colors {
background #303d44ff
statusline #303d44
separator #303d44
focused_workspace #303d44 #303d44 #eeeeee
active_workspace #303d44 #303d44 #eeeeee
inactive_workspace #303d44 #303d44 #4f6571
urgent_workspace #303d44 #303d44 #d8d782
}
}

1 comment

  1. Firefox 52.0 Windows 7 x64 Edition

    Článok som upravila.
    A nie, skutočne Windows nepoužívam. 😀

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: