Dub 17

i3wm VI. – Plávajúce okná

Plávajúce okná sú protipólom ku ku dlaždicovému usporiadaniu okien. No niekedy je výhodné, aby predsa len tie okná plávali. A i3wm sa mozrejme ani na túto možnosť nezabudol.

Takýmito oknami sú napríklad: pinetry, pavucontrol, alsamixer, prehliadač dokumentov pdf, prehliadač obrázkov, prehrávač filmov.

 

 

 

Webová stránka vývojára
Dokumentácia
Základná užívateľská príručka
Informácie na ArchWiki

 

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme základný konfiguračný súbor:

mousepad ~/.config/i3/config

 

Klávesová skratka pre aktiváciu a deaktiváciu zameraného plávajúceho okna:

$mod+Shift+Space

 

Ak je okno plávajúce, dá sa sním pohybovať. Stačí stlačiť základný $mod a myšou okno zachytiť. Defaultne je zvolená základná $mod klávesa pre celý systém. No ak mám nevyhovuje, dá sa zmeniť. V základnom konfiguračnom súbore pridáme napríklad:

floating_modifier Mod1

 

 

Použitie je veľmi jednoduché:

for_window [class=”mpv”] floating enable
for_window [class=”Viewnior”] floating enable
for_window [class=”Epdfview”] floating enable
for_window [class =”Pale moon” instance=”Places”] floating enable
for_window [class =”Pale moon” instance=”Toplevel”] floating enable
for_window [class =”Pale moon” instance=”Browser”] floating enable
for_window [class=”Sylpheed” instance=”compose”] floating enable
for_window [class=”Sylpheed” instance=”sylpheed”] floating enable
for_window [class=”Sylpheed” instance=”addressbook”] floating enable
for_window [class=”Sylpheed” instance=”main_window”] floating disable
for_window [instance=”sun-awt-X11-XFramePeer”] floating disable
for_window [instance=”sun-awt-X11-XDialogPeer”] floating disable

for_window [class=”mpv”] floating enable povolí plávajúce okno pre prehrávač mpv.
for_window [class=”Viewnior”] floating enable povolí plávajúce okno pre prehliadač obrázkov.
for_window [class=”Epdfview”] floating enable povolí plávajúce okno pre prehliadač dokumentov pdf.

for_window [instance=”sun-awt-X11-XDialogPeer”] floating disable a for_window [instance=”sun-awt-X11-XDialogPeer”] floating disable zakáže plávajúce okno pre dve súčasti vo Freerapid Downloader. Konkrétne ide o okno na pridávanie odkazov a nastavenie. Pri oboch sú defaultne plávajúce a pri každom novom spustení sa posúvajú hore.

for_window [class=”Sylpheed” instance=”main_window”] floating disable zase zakáže plávanie hlavného okna e-mailového klienta Sylpheed. Ostatné sú plávajúce (nastavenia, adresár, nová správa).

 

Plávajúcemu oknu môžeme povedať, že má mať takú a takú veľkosť, že má byť tam a tam. Viac informácii pre veľkosť a pre pozíciu. Postačí, ak pridáme niečo podobné:

for_window [class =”Pale moon” instance=”Places”] resize set 1024 600
for_window [class =”Pale moon” instance=”Places”] move absolute position 135 100

for_window [class =”Pale moon” instance=”Places”] resize set 1024 600 určí požadovanú veľkosť
for_window [class =”Pale moon” instance=”Places”] move absolute position 135 100 určí pozíciu

 

Možnosti syntaxu pre zmenu veľkosti:

resize grow|shrink pozícia [px alebo %]
Pozícia môže byť up (hore), down (dole), right (napravo) a naľavo (left).

resize set šírka [px] výška [px]

 

 

Možnosti syntaxu pre zmenu pozície:

move <left|right|down|up> [ px]
Posunie okno určitým smerom. Poznáme up (hore), down (dole), right (napravo) a naľavo (left).

move [absolute] position [px alebo center]
Posunie okno do určitej pozície. Tá môže zadefinovaná v pixeloch (px) alebo ako center (čiže na stred).

move position mouse
Posunie okno na súčasnú pozíciu kurzoru.

 

 

Zistenie potrebných informácií:

V termináli sa zadá príkaz:

xprop

Na klasické programy si vyhľadáme:

WM_CLASS(STRING) = “Places”, “Pale moon”
Potrebujeme vedieť druhý údaj:
“Pale moon”

Pri povolení len špecifického plávajúceho okna, pričom hlavné okno ná zostať dlaždicové, potrebujeme vedieť oba údaje. Prvý je tzv. instance, druhý class.

for_window [class =”Pale moon” instance=”Places”] floating enable

Alebo bez hľadania:

xprop | grep WM_CLASS\(STRING\)

Po každej zmene konfiguračného súboru je potrebné i3wm reštartovať pomocou klávesovej skratky:

$mod+Shift+r

 

 

AKTUALIZÁCIA:

Keďže som sa dala na tú aktualizáciu článkov, tak jednu pridám aj sem. Týka sa Gimpu. Hlavé okná majú plavanie zakázané, okno pre nastavenia farieb má plávanie povolené.

 

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme základný konfiguračný súbor:

gedit ~/.config/i3/config

 

A vyhľadáme si sekciu “Plávajúcich okien”. Pridáme tieto tri riadky:

for_window [class=”Gimp” window_role = “gimp-dock”] floating disable
for_window [class=”Gimp” window_role = “gimp-toolbox”] floating disable
for_window [class=”Gimp” window_role = “gimp-toolbox-color-dialog”] floating enable

 

1 comment

  1. Firefox 52.0 Windows 7 x64 Edition

    Článok som upravila.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: