Dub 20

i3wm VIII. – Hlasitosť

V poradí ôsmy diel bude venovaný ovládaniu hlasitosti pomocou klávesových skratiek. Najjednoduchším spôsobom je upravovať hlasitosť, ktorú spravuje ALSA.

 

 

 

 

Webová stránka vývojára
Dokumentácia
Základná užívateľská príručka
Informácie na ArchWiki
Všetky multimediálne klávesy a ich symboly
Informácie o xmonap na ArchWiki

 

Takže opäť si pomocou nejakého textového otvoríme základný konfiguračný súbor:

mousepad ~/.config/i3/config

 

Ovládanie vyzerá následovne:

## zvýšenie hlasitosti
bindsym XF86AudioRaiseVolume exec amixer set Master -q 5%+ unmute

## zníženie hlasitosti
bindsym XF86AudioLowerVolume exec amixer set Master -q 5%- unmute

## stíšenie hlasitosti
bindsym XF86AudioMute exec amixer set Master 1+ toggle

 

Ak máme vytvorený nejaký skript, ktorý nám túto možnosť poskytuje, môžeme požiť výstup z neho v takejto podobe:

## zvýšenie hlasitosti
bindsym XF86AudioRaiseVolume exec --no-startup-id ~/.config/i3/volume_dunst.sh zvýšiť

## zníženie hlasitosti
bindsym XF86AudioLowerVolume exec --no-startup-id ~/.config/i3/volume_dunst.sh znížiť

## stíšenie hlasitosti
bindsym XF86AudioMute exec --no-startup-id ~/.config/i3/volume_dunst.sh stíšiť

 

Pre ovládanie hlasitosti sa použije ID príkazu. Napríklad pre stíšenie hlasitosti:

if [ “$1” == “stíšenie” ]
then
amixer -q set Master toggle

 

Ovládanie hlasitosti pomocou PulseAudio
Ovládanie hlasitosti pomocou OSS

 

Na klávesnici sa jedná o tieto klávesy:

XF86AudioRaiseVolume je klávesa s vyobrazeným VOL+ alebo niečim podobným. V mojom prípade je potrebné stlačiť Fn a F8.
XF86AudioLowerVolume je klávesa s vyobrazeným VOL- alebo niečim podobným. V mojom prípade je potrebné stlačiť Fn a F7.
XF86AudioMute je klávesa s vyobrazeným prečiarknutým reproduktorom alebo niečim podobným. V mojom prípade je potrebné stlačiť Fn a F6.

 

Interaktívne zistenie potrebných informácií o jednotlivých klávesách. Prvý spôsob prebratý s ArchWiki na najprehľadnejší. Po zadaní jedného z príkazov v termináli sa otvorí okno. Keď je nad ním myš a postupne sa stláčajú klávesy, zobrazujú sa ich keycode a názov:

xev | awk -F'[ )]+’ ‘/^KeyPress/ { a[NR+2] } NR in a { printf “%-3s %s\n”, $5, $8 }’
xev -event keyboard
xev

 

Výpis kódov (keycode) pre jednotlivé klávesy v xmonap:

xmodmap -pke

 

 

Podobným spôsobom sa dajú vytvoriť klávesové skratky pre ovládanie jasu:

## zvýšenie jasu
bindsym XF86MonBrightnessUp exec xbacklight -inc 10

## zníženie jasu
bindsym XF86MonBrightnessDown exec xbacklight -dec 10

 

Po každej úprave konfigurácie je potrebné i3wm reštartovať pomocou klávesovej skratky:

$mod+Shift+r

1 ping

  1. WordPress 4.8.2

    […] sme sa už venovali v predchádzajúcom článku. Teraz si iba upresníme ako si ju optimalizovať pre i3blocks. Pretože pri stlačení klávesy […]

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: