Dub 20

i3wm X. – Useless gaps s i3-gaps

Doteraz sme si spomínali nastavenia pre i3wm, čo je klasické i3. Jednou z jeho „nedostatkov“ je, že nepodporuje tzv. useless gaps, čiže zbytočné medzery medzi oknami. Ak chceme ich medzi oknami chceme, musíme si nainštalovať neoficiálny fork i3-gaps. Všetky nastavenia, ktoré sme si doteraz spomínali sú identické aj pre i3-gaps. Plus má zopár nových. O nich bude práve tento článok. Jediné nastavenie, ktoré nemá žiaden efekt pri používaní medzier, no konfiguráciu nenarúša, je hide_edge_borders.
Úvodné kroky spomínať nebudem. Taktiež sú identické s i3wm. Budem sa venovať iba dodatočným nastaveniam. A ani tie všetky nespomeniem.

 

Webová stránka vývojára i3wm
Webová stránka vývojára i3-gaps
Dokumentácia pre i3wm
Základná užívateľská príručka pre i3wm
Informácie o i3wm na ArchWiki

 

Program sa nachádza v AUR repozitároch. i3wm a i3-gaps sú v konflikte.

yaourt -S i3-gaps
yaourt -S gaps-git
yaourt -S gaps-next-git

 

Podľa slov vývojára, medzery medzi oknami správne fungujú v prípade, že sú titlebar a okraje úplne zakázané pomocou for_window [class=”^.*”] border pixel 0. Nemôžem potvrdiť, veľmi som titlebar nepoužívala. A počas toho obdobia som nezaznamenala žiadne problémy. Jedine pri reštarte i3-gaps pomocou klávesovej skratky $mod+Shift+r po zmene nastavení (znovupovolení titlebar) no len s použitím parametrov new_window a new_float sa objavujú farebné závady v okolí titlebat. Pri použití už spomínaného for_window [class=”^.*”] border normal 2 či s for_window [class=”^.*”] border pixel 2 sa žiadne takéto farebné efekty nevyskytli. Pri bežnej prevádzke sa nič z toho nevyskytlo.

 

Pre editáciu si pomocou nejakého textového editoru otvoríme základný konfiguračný súbor:

mousepad~/.config/i3/config

 

Globálne nastavenie medzier medzi oknami:

gaps inner hodnota
gaps outer hodnota

 

Nastavenie medzier medzi oknami pre jednotlivé plochy:

workspace plocha gaps inner hodnota
workspace plocha gaps outer hodnota

Toto nastavenie je nadradené globálnemu.

 

Rozumné nastavenie pre medzery (gaps) či okraje (borders):

smart_gaps on
smart_borders hodnota

smart_borders môže nadobúdať dva hodnoty. Predvolene je hodnota zakázaná. on, ktorá povolí rozumné okraje, čo znamená, že sa aktivujú jedine v prípade, že na obrazovke sú minimálne dva kontajnery. no_gaps zase zapríčiní, že sa aktivujú jedine v prípade, že sú medzery medzi oknami nastavené na hodnotu 0.

 

Výška i3bar:

height hodnota

Spôsob zápisu:

bar {
status_command i3blocks -c ~/.config/i3/i3blocks.conf
height 25
}

 

Priehľadnosť i3bar:

Stačí, ak sa i3bas spustí s parametrom -t. Jedná sa o experimentálnu funkciu. A jej funkčnosť je samozrejme podmienená napríklad comptonom.

bar {
i3bar_command i3bar -t
}

 

Príklad výsledných nastavení pre i3bar:

bar {
status_command i3blocks -c ~/.config/i3/i3blocks.conf
i3bar_command i3bar -t
position top
height 21
workspace_buttons yes
tray_output none
strip_workspace_numbers yes
font pango:Source Sans Pro-10 10
colors {
background #303d44
statusline #303d44
separator #303d44
focused_workspace #303d44 #4f6571 #eeeeee
active_workspace #4f6571 #495e80 #eeeeee
inactive_workspace #4f6571 #303d44 #eeeeee
urgent_workspace #4f6571 #303d44 #d8d782
}
}

 

Príklad výsledných nastavení pre medzery medzi okami:

gaps inner 10
gaps outer -2
workspace CODE gaps inner 5
workspace CODE gaps outer 0
workspace $WS9 gaps inner 5
workspace $WS9 gaps outer 0

 

Rozloženie okien bez medzier:

 

Rozloženie okien s medzerami:

 

 

Po každej úprave konfigurácie je potrebné i3wm reštartovať pomocou klávesovej skratky:

$mod+Shift+r

 

 

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: