MOCPlayer 1 – Inštalácia a konfigurácia

Tentokrát som si pre Vás pripravila sériu článkov o terminálovom prehrávači audio súborov. Volá sa MOCPlayer (MOC; music on console). Nebudem chodiť okolo horúcej kaše, prejdem rovno k praktickým veciam. 😀

 

 

 

Pomoc a manuálová stránka:

mocp -h
man mocp

 

Inštalácia a základné ovládanie programu:

Ako obvykle, otvoríme si terminál a zadáme jednoduchý príkaz:

sudo pacman -S moc

Pre spustenie už len postačí v termináli zadať mocp.

 

Základné klávesové skratky:

ENTER začne prehrávanie skladby
SPACE alebo p pozastaví prehrávanie skladby
n prejde na nasledujúcu skladbu
b prejde na predchádzajúcu skladbu
TAB prepína medzi súborovým systémov a playlistom
a pridá skladby do playlistu
d odoberie skladby z playlistu
SHIFT+a (A) rekurzívne pridá celej zložky do playlistu
SHIFT+c (C) vyčistí playlistu
> zvýši hlasitosti o 1%
< zníži hlasitosti o 1%
. (bodka) zvýši hlasitosti o 5%
, (čiarka) zníži hlasitosti o 5%
q ukončí klienta (prehrávanie pretrváva)
Q ukončí server

Vlastné klávesové skratky sa dajú nadefinovať v hlavnom konfiguračnom súbore pomocou položky Keymap = my_keymap.

 

Konfigurácia programu:

Prednastavené konfiguračné súbory sa nachádzajú v /usr/share/doc/moc/. Zložka obsahuje tri súbory:

config.example je základný konfiguračnú súbor
keymap.example je konfiguračný súbor s klávesovými skratkami
README_equalizer je konfiguračný súbor pre ekvalizér

 

Užívateľom zadefinovaná konfigurácia je lokalizovaná v skrytom priečinku nachádzajúcom sa v domovskom adresári: ~/.moc/. Obsahuje:

zložku themes s vlastnými témami
konfiguračný súbor config s hlavnými nastaveniami programu
konfiguračný súbor my_keymap s vlastnými klávesovými skratkami

 

Ako užívateľ si najskôr vytvorím potrebnú zložku s názvom .moc:

mkdir ~/.moc/

Následne do nej môžem, ale nemusím skopírovať preddefinovaný konfiguračný súbor (pokojne sa môže vytvoriť nový):

cp /usr/share/doc/moc/config.example ~/.moc/config

Pomocou nejakého textového editoru ho otvorím pre úpravu:

mousepad ~/.moc/config

 

Možnosti nastavení v ~/.moc/config:

Na server som nahrala archív, ktorý obsahuje základný konfiguračný súbor (neobsahuje všetky dostupné možnosti, tie sa aj s anglickým popisom dajú nájsť v preddefinovanom alebo na GitHube), konfiguračný súbor pre klávesové skratky a tému (vytvoreniu vlastnej témy sa budeme venovať v nasledujúcej časti).

 

Základné nastavenia:

MusicDir = /home/${USER}/Hudba určuje cestu ku hlavnej zložke s hudbou

MOCDir = /home/${USER}/.moc určuje cestu ku konfiguračnej zložke

StartInMusicDir = yes prehrávač sa otvorí v hlavnej hudobnej zložke. Dostupné sú dve možnosti yes, ktorá možnosť povolí a no, tá ju zakáže.

SoundDriver = ALSA nastaví ovládač pre zvuk. Dostupné možnosti sú OSS, ALSA, JACK a null (pre ladenie). Dá sa nastaviť i viacero možností. Vtedy sa oddeľujú dvojbodkami: JACK:ALSA:OSS.

ALSADevice = default nastaví hlavné zvukové zariadenie pre ALSA

Sort = FileName nastaví druh triedenia. Toto je zatiaľ jediná dostupná možnosť.

ShowHiddenFiles = no zakáže zobrazenie skrytých súborov

HideFileExtension = no zakáže skrytie prípon

ShowFormat = yes povolí zobrazenie formátu v menu

ShowTime = yes povolí zobrazenie času piesne

ShowTimePercent = no zakáže zobrazenie percent piesne

Equalizer_SaveState = no zakáže vytvorenie konfiguračného súboru pre ekvalizér, ktorý si zapamätá predchádzajúce nastavenia

Softmixer_SaveState = no zakáže vytvorenie konfiguračného súboru pre softmixer, ktorý si zapamätá predchádzajúce nastavenia

AutoLoadLyrics = no zakáže automatické načítanie súboru obsahujúce text piesne

ShowStreamErrors = no zakáže zobrazenie chybových hlášok počas streamovania

MP3IgnoreCRCErrors = yes povolí ignorovanie chýb v mp3 súboroch

UseMMap = no zakáže využitie mmap() pre čítanie zo súborov

UseMimeMagic = no zakáže využitie MIME na identifikáciu hudobného súboru

Allow24bitOutput = no zakáže ponechanie 24bit a prekonvertuje ho na 16bit

UseRealtimePriority = no zakáže určovanie priority pre vyrovnávaciu pamäť výstupu v reálnom čase

 

Nastavenie pre prehrávanie:

Repeat = yes povolí opakovanie playlistu ako defaultné správanie

Shuffle = no zakáže náhodné prehrávanie ako defaultné správanie

AutoNext = yes povolí automatický prechod na ďalšiu skladbu v playliste

SeekTime = 1 nastaví posúvanie priebehu piesne

SilentSeekTime = 5 nastaví tiché posúvanie priebehu piesne

 

Téma:

Theme = my-theme nastaví cestu ku téme

#XTermTheme = transparent-background nastaví tému

#UseCursorSelection = no zakáže zobrazenie kurzoru vo zvolenom riadku

#SetXtermTitle = yes povolí zobrazenie názvu xterm okna

#SetScreenTitle = yes povolí zobrazenie názvu okna

#BlockDecorators = “`\”‘” zvolí zobrazenie bloku počas prehrávania

#MessageLingerTime = 3 nastaví trvanie zobrazenia správy v sekundách

#PrefixQueuedMessages = yes povolí predponu v oneskorených správach

#ErrorMessagesQueued = “!” nastaví znak pre chybu

 

Nastavenie pre playlist:

PlaylistNumbering = yes povolí číslovanie v playliste

SavePlaylist = yes povolí uloženie súčastného playlistu

FollowPlayedFile = yes povolí posúvanie menu tak, aby nasledovalo prehrávanú skladbu

CanStartInPlaylist = yes povolí pri stále spustenom serveri spustenie v playliste

#SyncPlaylist = yes povolí synchronizáciu playlistu

#PlaylistFullPaths = yes povolí zobrazenie plnej cesty playlistu namiesto jeho názvu

#QueueNextSongReturn = yes nastaví, ktorá skladba sa bude prehrávať po skončení poradia

 

Kódovanie & Vlastné klávesové skratky:

ASCIILines = no zakáže použitie ASCII znakov namiesto grafických

FileNamesIconv = no zakáže konverziu kódovania z lokálneho do UTF-8

UseRCC = yes povolí využitie librcc na opravu kódovania tagov

UseRCCForFilesystem = yes povolí využitie librcc na opravu kódovania názvov súborov a umiesnení

Keymap = my_keymap cesta ku konfiguračnému súboru s vlastnými klávesovými skratkami

#NonUTFXterm = no povolí konverziu xterm-názvu z lokálneho kovania do UTF-8

 

Nastavenie dizajnu hlavného okna a playlistu:

#Layout1 = directory(0,0,50%,100%):playlist(50%,0,FILL,100%)

#Layout2 = directory(0,0,100%,100%):playlist(0,0,100%,100%)

Layout3 = playlist(50%,50%,50%,50%)

 

Rýchle zložky:

Fastdir1 = ${MusicDir}

Fastdir2 = ${MusicDir}/PLAYLISTS

Fastdir3 = /home/${USER}/Stiahnuté

#Fastdir4 =

#Fastdir5 =

#Fastdir6 =

#Fastdir7 =

#Fastdir8 =

#Fastdir9 =

#Fastdir10 =

 

 

Vytvorenie vlastných klávesových skratiek:

Najskôr si potrebujeme zadefinovať, že chceme používať upravené klávesové skratky v hlavnom konfiguračnom súbore. Takže pomocou nejakého textového editoru si ho otvoríme:

mousepad ~/.moc/config

Buď si vyhľadáme potrebnú položku a odkomentujeme ju (odstránime mriežku #) alebo ju doplníme:

Keymap = my_keymap

Ako druhé si potrebujeme vytvoriť užívateľský konfiguračný súbor s názvom my_keymap, ktorý je lokalizovaný v ~/.moc/.

touch ~/.moc/my_keymap

Do neho si potom pridáme vlastné klávesové skratky. Napríklad pre rýchle zložky alebo ako ja (kvôli sile zvyku z iných programov), som si vymenila q a Q.

 

Dostupné klávesy pre skratky:

CTRL: ^g (Ctrl+g)
ALT: M-g (Alt+g)
Špeciálne klávesy: DOWN, UP, LEFT, RIGHT, HOME, END
          BACKSPACE, INS, DEL, ENTER, SPACE, TAB, ESCAPE
          PAGE_UP, PAGE_DOWN, KEYPAD_CENTER
          F1 až F12

 

Ekvalizér:

Nastavenie ekvalizéru:

V základnej konfiguračnej zložke ~/.moc si vytvoríme zložku s názvom eqsets:

mkdir ~/.moc/eqsets

Do nej vložíme obsah archívu, ktorý je stiahnutý z GitHub.

 

V základných nastaveniach existuje položka, ktorou sa ovláda zapamätanie nastavení (zvoleného ekvalizéru):

Equalizer_SaveState = yes
Equalizer_SaveState = no
yes nastavenia zapamätá
no zapamätanie nastavení zakáže

 

Ovládanie ekvalizéru:

Na ovládanie sa používajú klávesové skratky. Celý zoznam sa dá nájsť po stlačení otázniku (?) v okne prehrávača.

E  Prepínanie ekvalizéru (on/off)
e  Znovunačítanie nastavení
K  Vyberie predchádzajúci ekvalizér
k  Vyberie nasledujúci ekvalizér

 

Štítky , , , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

15 reakcí na MOCPlayer 1 – Inštalácia a konfigurácia

 1. Pingback:MOCPlayer 2 – Vytvorenie vlastnej témy a layoutu »

 2. lombardo1981 říká:
  Pale Moon 27.1.0 GNU/Linux x64

  Článok som upravila. Pridala som spôsob a skript pre notifikácie práve prehrávaného interpreta, skladby a albumu. Slúži na to parameter OnSongChange, ktorý sa dá nájsť v konfiguračnom súbore.
  V AUR repozitároch existuje balíček s názovom moc_notify-git, ktorý obsahuje skript onsongchange.sh.

 3. kamowski říká:
  Firefox 59.0 Ubuntu x64

  super článok 🙂
  ten prídavok na konci je tiež dobrýýýýýýýýýýýý 🙂
  vďaka zaň

  čo som sa s tým ale natrápil 😀
  za svet mi to nechcelo fungovať, upravoval som to tak, onak, stále nič
  a riešenie ako vždy, blbosť:
  v zápise OnSongChange = “/home/${USER}/.moc/scripts/dunst_mocp.sh %a %t %r” treba dať pozor na úvodzovky!!
  ak si aj skopírujete zápis odtiaľto zo stránky, prepíšte úvodzovky za tie klasické, tu sú vďaka editoru deformované na také tie šikmejšie 🙂

  • kamowski říká:
   Firefox 59.0 Ubuntu x64

   no a ak použijete xfce4-notifyd, skontrolujte si, či máte nainštalovaný aj balíček libnotify-bin, inak vám notify-send nebude fungovať

   • lombardo1981 říká:
    Firefox 61.0 GNU/Linux x64

    libnotify-bin sa v Arch Linuxe nenachádza. Nachádza sa tu libnotify, ktorý je pre xfce4-notifyd povinná závislosť a nainštaluje sa spolu s balíčkom.

 4. kamowski říká:
  Firefox 59.0 Ubuntu x64

  akosi som sa pri tom zabudol 😀
  tak prikladám pôvodný skript doplnený o moju úpravu:

  #!/bin/bash
  Artist=$(mocp -i | grep "Artist:" | sed -e "s/^.*: //")
  Title=$(mocp -i | grep "SongTitle:" | sed -e "s/^.*: //")
  Album=$(mocp -i | grep "Album:" | sed -e "s/^.*: //")
  
  #notify-send --urgency=normal "Interpret: $Artist"
  #notify-send --urgency=normal "Pieseň: $Title"
  #notify-send --urgency=normal "Album: $Album"
  
  #notify-send --urgency=normal "Interpret: $Artist\nPieseň: $Title\nAlbum: $Album"
  
  #notify-send --urgency=normal "Interpret: $Artist\n\nPieseň: $Title\n\nAlbum: $Album"
  
  notify-send --urgency=normal "Interpret:   $Artist
  Album:     $Album
  
  Pieseň:     $Title"
  #v zápise medzi Interpret: a $Artist je medzera pomocou tabulátora plus medzerníka, nižšie tiež
  #medzi riadkami je mäkký enter(shift-enter), plus medzi riadkom (15) s Album a riadkom (16) s Pieseň je ešte jeden navyše, aby tam bola medzera
 5. Archman říká:
  Firefox 59.0 GNU/Linux x64

  V článku i v komentářích jsem provedl malou úpravu tak, aby nedocházelo ke zmiňovaným deformacím písma, tudíž by příkazy i konfiguráky již měly fungovat. Díky patří autorce i Tobě kamowski.

  • lombardo1981 říká:
   Firefox 61.0 GNU/Linux x64

   Díky, ale v podstate si sa nemusel unúvať, včera som ho upravila. Ale zase, vyzerá to trochu lepšie. Až na jednú vec. Domrvilo to formátovanie v mojom originálnom skripte. Mám to tam totižto odriadkované, aby sa vytvoril prázdny riadok. Takto nezodpovedá skript obrázku. 😀

 6. kamowski říká:
  Firefox 59.0 Ubuntu x64

  MOC mi hraje denne a čas od času ho v rámci svojich schopností “znovuobjavujem”, tentoraz ide o “texty piesní”(lyrics)
  Ani neviem, kde som sa to dočítal, tak to sem pridám pre prípadných záujemcov:
  Klávesová skratka pre zobrazenie textu piesne je (help):
  L Display lyrics of the current song (if available)
  To “if available” znamená, že si texty musíme manuálne vytvoriť. Je to dosť časovo náročná zábava.
  V adresári s konkrétnou piesňou si vytvorte súbor s totožným názvom ako skladba:
  mám napr. skladbu
  ~/Hudba/Lipa Peter/Čierny Peter Lipa (1998)/06 – Maturantky.mp3
  tak si vytvorím súbor
  ~/Hudba/Lipa Peter/Čierny Peter Lipa (1998)/06 – Maturantky
  do ktorého zapíšem/nakopírujem text. Tento súbor musí mať názov presne ako skladba, okrem koncovky, tú nemusí mať žiadnu.
  Texty si sťahujem napr z http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik
  Ako to zautomatizovať? Neviem, možno niekto poradí.

 7. kamowski říká:
  Firefox 59.0 Ubuntu x64

  áno, to by vydalo na jeden článok,
  a tak trochu som aj dúfal, že to sem v komentári doplníš 🙂
  ja som chcel poukázať práve na tú jednu možnosť “if available”, keď texty neťahám z nejakého servera (neviem z akého, mám alternatívnu hudbu, mám vlastnú tvorbu, učebné texty, …), ale si ich pridám ručne

  • lombardo1981 říká:
   Firefox 61.0 GNU/Linux x64

   Ja som skončila a nemám v pláne to meniť.
   Ak by sa na fóre neriešilo i3, tak ani tam nepáchnem. Na žiadne fórum.

   Ten skript pracuje s pluginmi. Teoreticky (neplánujem to odskúšať) by sa dalo s tým niečo robiť. Pridať nový plugin. Alebo vlastný (či vyhrabaný na nete) skript na sťahovanie textov napríklad z vlastného servera.

 8. lombardo1981 říká:
  Firefox 63.0 GNU/Linux x64

  Článok som upravila. Rozhodla som sa tú nofikáciu odstrániť a vytvoriť o nej vlastný článok. Takisto vytvorím vlastný článok pre skripty na integráciu s i3blocks či polybar.
  Možno vytvorím článok aj na zobrazenie textu prehrávanej skladby. Len sa predtým musím donútiť zoznámiť sa z možnosťami clyrics. 😀

 9. lombardo1981 říká:
  Firefox 65.0 GNU/Linux x64

  Článok som upravila. Pridala som ekvalizér.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..