Led 08

MOCPlayer 2 – Vytvorenie vlastnej témy a layoutu

A máme tu druhý a zároveň posledný článok venovaný terminálovému audioprehrávaču moc. V prvom sme sa dozvedeli ako ho nainštalovať, nastaviť a vytvoriť vlastné klávesové skratky. V tomto si niečo bližšie povieme ako si doladiť vzhľad podľa nášho vkusu.

Na server som nahrala archív ktorý obsahuje konfiguračné súbory s popisom, včítane témy.

 

 

Trvalá zmena témy:

Na začiatok si zopakujeme, kde sa nachádzajú užívateľské nastavenia. Ide o skrytý priečinok .moc v domovskom adresári. V ňom si potrebujeme vytvoriť novú zložku s názvom themes.

mkdir ~/.moc/themes

Predinštalované témy sa nachádzajú v /usr/share/moc/themes.

Prepínať medzi jednotlivými témami sa dá pomocou Shift+t (T). Zobrazia sa všetky dostupné témy… predinštalované i užívateľské. Stačí si vybrať a výber potvrdiť ENTERom. Okamžite dôjde ku zmene. Pre návrat do hlavného okna stlačíme q.
Pokiaľ nie je určená konkrétna téma, defaultne sa používa example_theme. Aj v prípade, že si zvolíme svoj vzhľad. Permanentná zmena sa robí úpravou hlavného konfiguračného súboru. Takže, opäť pomocou nejakého textového editoru si otvoríme potrebný súbor:

mousepad ~/.moc/config

Vyhľadáme si alebo dopíšeme nasledovné riadky:

#Theme =

#XTermTheme =

Z jednej voľby odstránime mriežku, čím voľbu povolíme a následne dopíšeme názov zvolenej témy:

Theme = darkdot_theme

XTermTheme = transparent-background

Súbor uložíme. Teraz už je zmena trvalá.

 

 

Vytvorenie a úprava už existujúcej témy:

Do novovytvoreného priečinku themes buď skopírujeme alebo vytvoríme súbor pre našu novú tému.

touch ~/.moc/themes/my-theme

Následne si ho pomocou nejakého textového editoru otvoríme pre úpravu:

mousepad ~/.moc/themes/my-theme

 

 

Farby, ktoré je možné použiť a ich dodatočné nastavenia:

default je základná farba z nastavení terminálu

white je biela farba

black je čierna farba

blue je modrá farba

cyan je azúrová farba

green je zelená farba

red je červená farba

magenta je purpurová farba

yellow je žltá farba

Každá z nich môže mať ďalší parameter, ktorý sa ale vzťahuje iba na farbu písma, či foreground. Prvým je bold, vďaka ktorému je farba výraznejšia. Druhým je dim, ktorý farbu stlmí. Ním napríklad docielime, že sa z bielej stane šedá.

Môže sa použiť iba jeden dodatočný parameter!

 

Ukážkový súbor témy:

background = default default je farba pozadia

frame = white default dim je farba rámu

window_title = white default dim je farba názvu okna

directory = default default dim je farba názvu umiestnenia

selected_directory = yellow default je farba názvu zvýrazneného umiestnenia

playlist = white default dim je farba názvu playlistu

selected_playlist = cyan default je farba názvu zvýrazneného playlistu

file = default default je farba názvu súboru

selected_file = cyan default je farba názvu zvýrazneného súboru

marked_file = green default je farba názvu vybraného súboru

marked_selected_file = cyan default bold je farba názvu aktívneho zvýrazneného súboru

info = cyan default je farba informácií o hudobnom súbore

status = cyan default je farba stavu prehrávania

title = green default je farba názvu prehrávaného hudobného súboru

state = magenta default bold je farba znaku pred názvom prehrávaného hudobného súboru

current_time = blue default je farba uplynulého času prehrávaného hudobného súboru

time_left = cyan default je farba zostávajúceho času prehrávaného hudobného súboru

total_time = green default je farba celkového času prehrávaného hudobného súboru

time_total_frames = green default je farba hranatých zátvoriek celkového času

sound_parameters = cyan default je farba odborných parametrov o prehrávanom hudobnom súbore

legend = white default dim je farba jednotiek odborných parametrov o prehrávanom hudobnom súbore

disabled = white default dim je farba vypnutých volieb prehrávania

enabled = cyan default je farba zapnutých volieb prehrávania

empty_mixer_bar = green default je farba “voľnej” hlasitosti

filled_mixer_bar = black green dim je farba “využitej” hlasitosti

empty_time_bar = green default je farba “voľného” indikátora priebehu

filled_time_bar = black green dim je farba “využitého” indikátora priebehu

entry = yellow default je farba zvýraznenej hudobnej položky

entry_title = red default je farba názvu zvýraznenej hudobnej položky

error = red default je farba chybovej hlášky

message = yellow default je farba správy

plist_time = magenta default bold je farba časového kódu tzv. property list

frame = white default dim

frame určuje, čoho sa úprava farby týka. V tomto prípade ide o rámik obkolesujúci ako hlavné okno tak i playlist.

white je biela farba prislúchajúca písmu (foreground, popredie).

default je základná farba z nastavení terminálu. V mojom prípade ide o #444444. Táto časť nastavenia patrí pozadiu (background).

dim je dodatočný parameter, ktorý stlmí farbu písma.

 

 

Nastavenie layoutu:

Ako úplne poslednú vec, o ktorej si bližšie povieme, je layout. Ide o rozloženie hlavného okna a okna playlistu. Pokiaľ nie je určené, tak sa použije základný, ktorý okno rozdeľuje na dve časti. Medzi nimi sa dá prepínať pomocou TAB. Ak si chceme vybrať iný alebo dokonca vytvoriť vlastný, opäť si musíme pomocou nejakého textového otvoriť hlavný konfiguračný súbor:

mousepad ~/.moc/config

Vyhľadáme alebo dopíšeme:

#Layout1 = directory(0,0,50%,100%):playlist(50%,0,FILL,100%)

#Layout2 = directory(0,0,100%,100%):playlist(0,0,100%,100%)

#Layout3 = “”

Pre výber defaultného rozloženia odstránime mriežku.

Sú podporované iba 3 layouty!
Hlavné okno: directory(pozícia_x, pozícia_y, šírka, výška)

Playlist: playlist(pozícia_x, pozícia_y, šírka, výška)

Pozícia i veľkosť môže byť nadefinované ako absolútna hodnota (konkrétne číslo) alebo pomocou percent určujúcich veľkosť z obrazovky.

 

Príklady:

Layout1 = directory(0,0,50%,100%):playlist(50%,0,FILL,100%)

Layout2 = directory(0,0,100%,100%):playlist(0,0,100%,100%)

Oba tieto layouty vertikálne rozdelia obrazovku na dve rovnaké časti.


Layout3 = directory(0,25,100%,FILL):playlist(0,0,100%,25)

Tento layout rozdelí okno horizontálne.

 

Layout3 = playlist(50%,50%,50%,50%)

Tento layout „vytvorí“ iba jedno okno. K druhému sa dostaneme pomocou TAB. Maximálna povolená hodnota je 50%. Inak sa vyhodí chybová hláška alebo sa moc nespustí (v prípade použitia odkazu v menu).

 

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: