MPlayer

Mplayermplayer je konzolový prehrávač pre GNU/Linux, ktorý je súčasťou mnohých iných prehrávačov: GNOME MPlayer, KPlayer, KMPlayer, SMPlayer. Taktiež sa dá integrovať do niektorých prehliadačov. No v tomto článku si predstavíme ako v ňom plnohodnotne užívať filmy. Verím, že nájde aspoň jeden ďalší človek, ktorý na tento prehrávač spomína s láskou. Pretože mne tie príjemné spomienky teda prinavracia. Aj starý konfigurák som dokonca vyhrabala. Ani som nedúfala, že ho objavím. Ale zadarilo sa. 😀

Inštalácia programu

Máme k dispozícii niekoľko verzií. Jednu v oficiálnych repozitároch a dve v AUR. mplayer-vaapi s podporou vaapi a mplayer-svn je developerská verzia.

sudo pacman -S mplayer
yay -S mplayer-vaapi
yay -S mplayer-svn

Inštalácia frontendov:

sudo pacman -S smplayer
yay -S smplayer-qt4
yay -S smplayer-svn
sudo pacman -S gnome-mplayer
yay -S kplayer
yay -S kmplayer

 

Integrácia Mplayeru do prehliadača:

Firefox a Chromium:

sudo pacman -S gecko-mplayer

(spolu s gecko-mplayer sa nainštaluje i GMONE Mplayer, preto si v podstate stačí nainštalovať ten)

Konqueror:

yay -S kmplayer

 

Pomoc a manuálová stránka:

man mplayer
mplayer -h
mplayer --help
mplayer -help

Špecifická pomoc pre video výstup (vo) a audio výstup (ao):

mplayer -vo help
mplayer -ao help

Kompletná príručka sa nachádza tu v angličtine a tu v češtine.

 

Konfigurácia MPlayeru

Celosystémové konfiguračné súbory sa nachádzajú v /etc/mplayer/. Zložka obsahuje tri súbory: codecs.conf s nastavením kodekov, example.conf je ukážkový základný konfiguračný súbor a input.conf je zase ukážkový konfigurák pre klávesové skratky.

Ak si ako užívateľ chcem MPlayer upraviť, musím sa sústrediť na ~/.mplayer/. Samozrejme si tie ukážkové môžeme prekopírovať:

cp /etc/mplayer/example.conf ~/.mplayer/conf
cp /etc/mplayer/input.conf ~/.mplayer/input.conf

Alebo v jednom riadku:

cp /etc/mplayer/example.conf /etc/mplayer/input.conf ~/.mplayer/
cp /etc/mplayer/{example.conf,input.conf} ~/.mplayer/

 

Aby sme nemuseli zakaždým spúšťať film z terminálu, vytvoríme si jednoduchý spúšťací súbor s názvom napríklad mplayer.desktop umiestnený v ~/.local/share/applications/ pomocou ktorého si poľahky vytvoríme asociáciou s vhodným typom súboru. Môže vyzerať napríklad takto:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=MPlayer
GenericName=Multimediálny prehrávač
Comment=Prehráva filmy a hudbu
Icon=mplayer
TryExec=mplayer
Exec=gmplayer %U
Terminal=false
Categories=AudioVideo;Audio;Video;Player;TV;
MimeType=application/ogg;application/x-ogg;application/sdp;application/smil;application/x-smil;application/streamingmedia;application/x-streamingmedia;application/vnd.rn-realmedia;application/vnd.rn-realmedia-vbr;audio/aac;audio/x-aac;audio/m4a;audio/x-m4a;audio/mp1;audio/x-mp1;audio/mp2;audio/x-mp2;audio/mp3;audio/x-mp3;audio/mpeg;audio/x-mpeg;audio/mpegurl;audio/x-mpegurl;audio/mpg;audio/x-mpg;audio/rn-mpeg;audio/ogg;audio/scpls;audio/x-scpls;audio/vnd.rn-realaudio;audio/wav;audio/x-pn-windows-pcm;audio/x-realaudio;audio/x-pn-realaudio;audio/x-ms-wma;audio/x-pls;audio/x-wav;video/mpeg;video/x-mpeg;video/x-mpeg2;video/mp4;video/msvideo;video/x-msvideo;video/ogg;video/quicktime;video/vnd.rn-realvideo;video/x-ms-afs;video/x-ms-asf;video/x-ms-wmv;video/x-ms-wmx;video/x-ms-wvxvideo;video/x-avi;video/x-fli;video/x-flv;video/x-theora;video/x-matroska;video/webm;audio/x-flac;audio/x-vorbis+ogg;video/x-ogm+ogg;audio/x-shorten;audio/x-ape;audio/x-wavpack;audio/x-tta;audio/AMR;audio/ac3;video/mp2t;audio/flac;audio/mp4;

gmplayer poskytne „grafický“ výstup.

 

Úprava ~/.mplayer/config:

Súbor si pomocou nejakého textového editoru otvoríme:

gedit ~/.mplayer/config

 

Tu je zopár parametrov, ktoré sa v konfiguračnom súbore dajú použiť. Kompletná príručka so všetkými možnými variantami je tu.

# Základné nastavenia pre video a audio
vo=gl:yuv=3:lscale=5:cscale=5,vdpau,x11,
vc=ffh264vdpau,ffmpeg12vdpau,ffodivxvdpau,ffwmv3vdpau,ffvc1vdpau,
zoom=1
sws=2
ao=alsa
mixer-channel=Master
srate=48000
a52drc=0.5
softvol=1
softvol-max=150
mc=0.2
autosync=30
alang=jpn,jp,eng,en,sk,svk,slo,cz,cs,cze,und,

vo=gl:yuv=3:lscale=5:cscale=5,vdpau,x11, nastaví video výstup, ktorý sa použije pri prehrávaní videa. Prvou zvolenou možnosťou je gl, prvou zálohou vdpau a druhou zálohou x11. Je dostupných niekoľko možností: xv, gl ,x11, xover, xvmc, dga, vidix, xvidix, cvidix, fbdev, fbdev2, vesa, svga, vdpaud. Ak je tento parameter zle nastavený, video sa nespustí. Uzavretá nVidia nepodporuje prehrávanie 10-bit enkódov pri VDPAU! Vtedy je dobré nadefinovať dva video výstupy. Inak sa video spustí iba so zvukom.
gl:yuv=3:lscale=5:cscale=5 nastavuje pokročilú konfiguráciu pre gl.
yuv určuje farebný model pre RGB. Predvolená hodnota je nastavený na autodetekciu medzi možnosťami 0 až 2. Dostupné hodnoty sú: 0 používa softvérovú konverziu a je kompatibilný so všetkými OpenGL verziami. 1 využíva zlučovače, ktoré sú využívané nVidiou. Umožňuje ovládanie sýtosti a tónovania. No metóda je nepresná. 2 využíva POW funkciu. Umožňuje ovládať jas, kontrast, sýtosť, odtieň a gama. Gama môže byť tiež nastavená nezávisle pre červenú, zelenú a modrú. 3 je rovnaký ako predošlý. Len pre gamu exitujú ďalšie pokyny. 4 využíva fragment s dostatočnou kontrolou. Poskytuje ovládanie jasu, kontrastu, sýtosti, odtieňa a gamy. Gama môže byť tiež nastavená nezávisle pre červenú, zelenú a modrú. 5 využíva špecifické ATI inštrukcie pre staršie karty. 6 využíva 3D textúru pre konverziu pomocou lookup. Pri niektorých ATI kartách extrémne pomalý. Poskytuje ovládanie jasu, kontrastu, sýtosti, odtieňa a gama. Gama môže byť tiež nastavená nezávisle pre červenú, zelenú a modrú. Rýchlosť je oveľa viac závislá na GPU než ostatné metódy.
lscale nastavuje škálovanie pre jas. Nastavuje sa iba pre yuv 2, 3, 4 a 6. Poznáme nie koľko hodnôt: 0 je predvolená možnosť, ktorá využíva jednoduchú lineárnu filtráciu. 1 využíva bikubické filtrovanie B-spline. 2 využíva kubické filtrovania vo vodorovnom a lineárne filtrovanie vo zvislom smere. 3 je podobná predošlej, len na vyhľadávanie nevyužíva textúru. 4 využíva experimentálne neostré maskovanie s podporou 3×3 a východiskovou silou 0,5. 5 využíva experimentálne neostré maskovanie s podporou 5×5 a východiskovou silou 0,5. 64 využíva mierku najbližšieho suseda.
cscale nastavuje škálovanie pre farebnú časť. Nastavuje sa iba pre yuv 2, 3, 4 a 6. Poznáme nie koľko hodnôt: 0 je predvolená možnosť, ktorá využíva jednoduchú lineárnu filtráciu. 1 využíva bikubické filtrovanie B-spline. 2 využíva kubické filtrovania vo vodorovnom a lineárne filtrovanie vo zvislom smere. 3 je podobná predošlej, len na vyhľadávanie nevyužíva textúru. 4 využíva experimentálne neostré maskovanie s podporou 3×3 a východiskovou silou 0,5. 5 využíva experimentálne neostré maskovanie s podporou 5×5 a východiskovou silou 0,5. 64 využíva mierku najbližšieho suseda.

vc=ffh264vdpau,ffmpeg12vdpau,ffodivxvdpau,ffwmv3vdpau,ffvc1vdpau, určujú, ktorý kodek sa má použiť. Čiarka hovorí, že v prípade neexistencie predošlej možnosti, sa má použiť nasledujúca. Kodeky sa musia nadefinovať pre všetky video výstupy! Alebo tento riadok vynechať.
zoom=1 v prípade, že je dostupné softvérové škálovanie, tak ho povolí. Veľmi dobrá pomôcka pri použití x11 ako video výstupu (vo=x11), pretože práve pri ňom mplayer automaticky softvérové škálovanie vypína pre zvýšenie výkonu. Ak to práve ten výkon dovolí, pri použití x11 odporúčam použiť. Zlepší sa kvalita obrazu.
sws=2 nastaví softvérové škálovanie pre zoom. Predvolená hodnota je 2. 0 je rýchle bilineárne, 1 je bilienárne, 2 je bikubické, 3 je experimentálne, 4 je „najbližší sused“, 5 je „plocha“, 6 je luma bicubic / chroma bilinear, 7 je „gauss“, 8 je sincR, 9 je „lanczos“, 10 je prirodzené bikubické splývanie.
ao=alsa určí výstup pre zvuk. V základe sú dostupné dve možnosti: alsa a pulse.
mixer-channel=Master určí, ktorý kanál sa pri spracovaní zvuku použije.
srate=48000 nastaví východziu vzorkovaciu frekvenciu.
a52drc=0.5 nastaví dynamickú kompresnú úroveň pre AC-3 zvukovú stopu. Rozmedzie sa pohybuje od 0 po 1, kde 0 znamená žiadnu kompresiu. Predvolená hodnota je 1.
softvol=1 povolí softvérové zvýšenie hlasitosti.
softvol-max=150 nastaví maximálnu hodnotu softvérovo zvýšenej hlasitosti.Predvolená hodnota je 110 a udáva sa v percentách.
mc=0.2 nastaví maximálnu korekciu pre A-V synchronizáciu na snímku.
autosync=30 nastaví hodnotu pre postupnú synchronizáciu zvuku a videa na základe merania oneskorenia zvuku. Hodnota 30 je ideálna pre korekciu synchronizácie pri zvukových ovládačoch, ktoré nemajú doladené meranie oneskorenia zvuku.
alang=jpn,jp,eng,en,sk,svk,slo,cz,cs,cze,und, nastaví prioritu jazyka zvuku.

 

# Nastavenia pre titulky
unicode=yes
utf8=yes
fontconfig=1
font='DejaVu Sans'
subpos=100
spualign=-1
spuaa=4
slang=sk,svk,slo,cz,cs,cze,en,eng,und,
subfont-encoding=unicode
subcp='windows-1250'
subcp=enca:sk:utf-8
subcp=enca:sk:iso-8859-2
subfont-autoscale=3
subfont-blur=2.0
subfont-outline=5.0
subfont-text-scale=6
subfont='Days One'
sub-bg-alpha="0"
sub-bg-color="0"
sub-fuzziness=1
ass=yes
ass-border-color=002b8200
ass-color=ffffff00
ass-font-scale=1
embeddedfonts=yes

unicode=yes povolí unicode v titulkoch.
utf8=yes povolí UTF8 v titulkoch.
fontconfig=1 povolí použitie fontconfig, čím umožní použitie fontov, ktoré spravuje.
font=’DejaVu Sans’ nastaví špecifický font pre zobrazenie textu na obraze.
subpos=100 určuje vertikálnu pozíciu titulkov na obraze. Hodnoty väčšie ako 100 orežú titulky.
subalign=-1 určujú zarovnanie titulkov. -1 nastavenia nemení, 0 ich zarovná hore (predvolené nastavenie), 1 na stred a 2 dole.
spuaa=4 nastaví vyhladzovanie. Predvolená hodnota je 3. 0 nevyhladzuje vôbec (rýchle, ale písmo nemusí vyzerať najlepšie), 1 približne (nefunkčné ?), 2 úplne (pomalé), 3 bilineárne a 4 využíva Gaussovo rozostrenie (písmo vyzerá naozaj veľmi dobre).
slang=sk,svk,slo,cz,cs,cze,en,eng,und, určuje prioritu jazykov, v ktorých sú titulky.
subfont-encoding=unicode nastaví kódovanie znakov.
subcp=’windows-1250′ nastaví kódovanie znakov na stredoeurópske znaky.
subcp=enca:sk:utf-8 a subcp=enca:sk:iso-8859-2 nastaví záložné kódovanie znakov pre slovenské titulky. Funguje aj pri titulkoch v českom jazyku.
subfont-autoscale=3 nastaví režim automatického škálovania písma. 0 je bez škálovania, čo znamená, že sa veľkosť určuje v bodoch. 1 nastaví veľkosť úmerne výške filmu. 2 nastaví veľkosť úmerne k šírke. 3 nastaví podľa diagonálnych rozmerov (predvolená hodnota).
subfont-blur=2.0 nastaví polomer rozostrenia. Predvolená hodnota je 2. Hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 0 po 8.
subfont-outline=5.0 nastaví veľkosť obrysu. Predvolená hodnota je 2. Hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 0 po 8.
subfont-text-scale=6 nastaví koeficient automatického škálovania v percentách. Predvolená hodnota je 5. Hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 0 po 100. Veľkosť písma vďaka tomuto parametru zväčší.
subfont=’Days One’ nastaví špecifický font pre zobrazenie titulkov. Ak nie je určený, pre titulky sa použije font.
sub-bg-alpha=”0″ nastaví priehľadnosť pozadia písma či OSD. Hodnota sa pohybuje v rozmedzí 0 až 255. 0 určuje, že pozadie je úplne priehľadné.
sub-bg-color=”0″ nastaví farebnú škálu písma či OSD. Hodnota sa pohybuje v rozmedzí 0 až 255. 0 určuje, že farba je čierna. Pri 255 je farba zase biela.
sub-fuzziness=1 nastavuje presnosť vyhľadávania titulkov v zložke a ich následné automatické načítanie vo videu. Sú dostupné tri parametre: 0 načíta iba titulky s rovnakým názvom ako má video. 1 načíta všetky titulky, ktoré v sebe obsahujú názov videa. 2 načíta úplne všetky titulky v zložke.
ass=yes alebo ass=1 povolí štylizované titulky.
ass-color=ffffff00 nastaví farbu titulkov. V tomto prípade sú biele. Formát je zápisu je RRGGBBAA (red-red-green-green-blue-blue-alpha-alpha).
ass-border-color=002b8200 nastaví farbu obrysu. V tomto prípade je to modrá. Formát je zápisu je RRGGBBAA (red-red-green-green-blue-blue-alpha-alpha).
ass-font-scale=1 nastaví zväčšenie titulkov.
embeddedfonts=yes povolí načítanie vo videu priložených fontov.

 

# Ďalšie nastavenia
dr=1
really-quiet="1"
monitoraspect="16:9"
autoq=100
vf=pp=de,hqdn3d
af="scaletempo"
ontop="1"
fixed-vo=1
cache=15360
stop-xscreensaver="yes"
heartbeat-cmd="xscreensaver-command -deactivate >&- 2>&- &"

dr=1 povolí priame vykresľovanie (direct rendering). Vďaka tomuto parametru bude vykresľovanie rýchlejšie, ale nie na všetkých strojov. Niekde sa efekt nemusí prejaviť a niekdy naopak, môže prehrávanie výrazne zhoršiť (v prípade, že dekódery majú vysoké požiadavky na cache). Taktiež môže spôsobiť rozbitie OSD a titulkov.
really-quiet=”1″ pomôcka pri prehrávaní priamo cez terminál. Vďaka tomuto parametru sa výstup v termináli veľmi zredukuje.
monitoraspect=”16:9″ nastaví špecifický pomer strán pre monitor či TV. Ak je nastavené monitorpixelaspect, tak sa tento parameter prepíše.
autoq=100 nastaví hodnotu, vďaka ktorej sa dynamicky mení postprocessing v závislosti od zaťaženia procesora. Nastavená hodnota je tá maximálna. Vhodné je použitie vyššej hodnoty. Musí sa použiť s parametrom vf.
af=”scaletempo” zrýchli tempo prehrávania bez nežiadúcich efektov na zvuk.
ontop=”1″ povolí umiestnenie vždy navrchu.
fixed-vo=1 povolí len jednu inštanciu programu. Výhodné pri filme zloženom z viacerých súborov či vnútornom playliste. Ten sa dá vytvoriť zvýraznením viacerých súborov.
cache=15360 nastaví veľkosť vyrovnávacej pamäte v kilobajtoch (kB) udelenej programu. Vhodný pri prehrávaní streamovaných videí, DVD, VCD či BD. Údaj udáva veľkosť dopredu načítaných dát.
stop-screensaver=yes zakáže spustenie šetriča obrazovky. Táto hodnota je závislá na správnom X API. Ak nefunguje, skúsime zadať heartbeat-cmd=“šetrič_obrazovky-command -deactivate“ alebo heartbeat-cmd=“šetrič_obrazovky-command -deactivate >&- 2>&- &“. Namiesto šetrič_obrazovky sa použije názov balíčka šetriča obrazovky. V prostredí MATE je predvoleným mate-screensaver. Takže príkaz bude napokon vyzerať takto: heartbeat-cmd=“mate-screensaver-command -deactivate“ alebo heartbeat-cmd=“mate-screensaver-command -deactivate >&- 2>&- &“. Pre ďalšie možnosti nastavenie tohto parametru je dobré pozrieť do kompletnej príručky.

 

A keďže nepotrebujeme všetky uvedené parametre, tak takto nejako môže vyzerať konfigurácia určená na prehrávanie videí so stredoeurópskou znakovou sadou, s vlastným písmom, s povolenými štylizovanými titulkami, s vdpau či x11 (s povoleným softvérovým škálovaním), s povolenou jednou inštanciou, so zakázaním šetriča obrazovky, vlastným nastavením veľkosť písma a hrúbky obrysu a automatickým načítaním titulkov s názvom videa:

vo=gl:yuv=3:lscale=5:cscale=5,vdpau,x11,
zoom=1
sws=2
ao=alsa
mixer-channel=Master
srate=48000
a52drc=0.5
alang=jpn,jp,eng,en,sk,svk,slo,cz,cs,cze,und,
unicode=yes
utf8=yes
fontconfig=1
subpos=100
spualign=-1
spuaa=4
slang=sk,svk,slo,cz,cs,cze,en,eng,und,
subfont-encoding=unicode
subcp='windows-1250'
subcp=enca:sk:utf-8
subcp=enca:sk:iso-8859-2
subfont-outline=5.0
subfont-text-scale=6
subfont='Days One'
sub-fuzziness=1
ass=yes
ass-color=ffffff00
ass-border-color=002b8200
ass-font-scale=1
embeddedfonts=yes
fixed-vo=1
heartbeat-cmd="xscreensaver-command -deactivate >&- 2>&- &"

 

Úprava ~/.mplayer/input.conf:

V tejto poslednej časti si povieme ako ovládať MPLayer myšou. Skratky boli vytvorené pomocou ukážkového konfiguračného input.conf, ktorý sa nachádza v /etc/mplayer/.

Takže, pomocou nejakého textového editoru si opäť otvoríme potrebný konfiguračný súbor:

gedit ~/.mplayer/input.conf

A do súboru dopíšeme:

MOUSE_BTN0 pause
 MOUSE_BTN0_DBL vo_fullscreen
 MOUSE_BTN1 osd_show_progression
 MOUSE_BTN2 mute

MOUSE_BTN3 volume 2
 MOUSE_BTN4 volume -2

MOUSE_BTN8 sub_scale +0.1
 MOUSE_BTN7 sub_scale -0.1

MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN3 seek +5
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN3_DBL seek +5
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN3-MOUSE_BTN3_DBL seek +5
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN4 seek -5
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN4_DBL seek -5
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN4-MOUSE_BTN4_DBL seek -5

MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN3 sub_scale +0.1
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN3_DBL sub_scale +0.1
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN3-MOUSE_BTN3_DBL sub_scale +0.1
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN4 sub_scale -0.1
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN4_DBL sub_scale -0.1
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN4-MOUSE_BTN4_DBL sub_scale -0.1

MOUSE_BTN0 je ľavé tlačidlo
MOUSE_BTN1 je prostredné tlačidlo
MOUSE_BTN2 je pravé tlačidlo
MOUSE_BTN3 je posun hore
MOUSE_BTN4 je posun dole
MOUSE_BTN5 je “tilt left”
MOUSE_BTN6 je “tilt right”
MOUSE_BTN7 je tlačidlo “späť” (backward)
MOUSE_BTN8 je tlačidlo “vpred” (frontward)

 

Vytvorené skratky sú tieto:

ľavý klik pauzne a opäť začne prehrávať video
pravý klik vypne zvuk
klik kolečkom zobrazí uplynulý čas a dĺžku videa
dvojklik otvorí video na celú obrazovku
posun kolečkom hore zvýši hlasitosť
posun kolečkom dole zníži hlasitosť
„backward“ tlačidlo zmenší titulky
„frontward“ tlačidlo zväčší titulky
ľavý klik a posun kolečkom hore presunie čas o 5 sekúnd vred
ľavý klik a posun kolečkom dole presunie čas o 5 sekúnd vzad
pravý klik a posun kolečkom hore zväčší titulky
pravý klik a posun kolečkom dole zmenší titulky

 

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..