mpv

mpvmpv je pokročilý konzolový prehrávač. Ide o fork MPlayer a MPlayer2. Ide o veľmi slušného nástupcu Mplayera, ktorý poskytuje mnoho možností na konfiguráciu. Samozrejme je súčasťou aj „grafických“ prehrávačov: SMPlayer, Baka MPlayer, bomi, GNOME MPV.
A v tomto článku si predstavíme ako v ňom plnohodnotne užívať filmy.

 

Aktualizovaný podrobný článok s názvom A furt to mpv po novom.

 

AKTUALIZÁCIA KU 19.6.2018:  Opäť došlo ku nejakým zmenám. Asi najpodstatnejšou je zmena deklarácie kódovania titulkov. Pôvodná sub-codepage=utf8:cp1250 je degradovaná a nahradili ju tieto možnosti:

sub-codepage=’auto’ je predvolená hodnota, ktorá automaticke detekuje kódovanie použité v titulkoch
sub-codepage=’cp1250′ hovorí, že sa má použiť kódovanie cp1250, ak sa nezistí UTF-8
sub-codepage=’+cp1250′ vynúti kódovanie cp1250 pre každé titulky

 

Ďalšou takou zmenou je, že interpolácia (interpolation=’yes’) je závislá od video synchronizácie (video-sync=’display-resample’). Možno boli aj iné, len si už nespomínam. Na server som pre istotu nahrala svoj momentálny konfiguračný súbor. Ako je spomínané nižšie, dá sa to zistiť pomocou príkazu:

mpv --no-border

 

EDIT: Nakoľko došlo ku zmenám a mnohé parametre uvedené v článku sú degradované (zatiaľ ale funkčné, takže by nemalo dochádzať ku tomu, že sa prehrávač nespustí, čo ale časom nemusí byť už pravda), je dobré si tieto degradované parametre upraviť. Dajú sa zistiť pomocou jednoduchého príkazu:

mpv --no-border

Červenou farbou sú označené chybové položky, žlto-hnedou degradované.

 

Manuálová stránka:

man mpv

 

Pomoc:

mpv -h
mpv --help
mpv -help

 

Rozšírená pomoc (možností je samozrejme viac):

mpv --vo=help
mpv --ao=help
mpv --sws-scaler=help

Zoznam možností:

mpv --list-options

Zoznam nastavení:

mpv --list-properties

Kompletná príručka sa nachádza tu, pre základné nastavenia, pre klávesové skratky a pre ovládanie OSC.

 

Inštalácia programu:

Máme k dispozícii dve verzie. Stabilná je v oficiálnych repozitároch Archu, developerská v AUR.

sudo pacman -S mpv
yaourt -S mpv-git

 

Inštalácia frontendov:

sudo pacman -S smplayer
yaourt -S smplayer-qt4
yaourt -S smplayer-svn
pacman -S baka-mplayer
yaourt -S baka-mplayer-git
yaourt -S gnome-mpv
yaourt -S gnome-mpv-git
yaourt -S bomi
yaourt -S bomi-git
yaourt -S bomi-fresh

 

Konfigurácia mpv:

Celosystémový konfiguračný súbor sa nachádza v /etc/mpv/. Ide encoding-profiles.conf o základný profil vygenerovaný pri inštalácii.

Užívateľské konfiguračné súbory sa nachádzajú v ~/.config/mpv/. Podporované sú tri možností nastavení (čiže tri súbory). Prvým je config, ktorý upravuje základné parametre pre obraz, zvuk či titulky. Druhým input.conf, ktorým si môžeme upraviť klávesové skratky či prispôsobiť ovládanie myšou. Posledným je lua-settings/osc.conf, vďaka ktorému si upravíme ON SCREEN DISPLAY.

Spolu s inštaláciou sa vytvorí aj spúšťací súbor. Ak sa tak náhodou nestane, nie je problém si jeden vytvoriť v ~/.local/share/applications/ s názvom napríklad mpv.desktop:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=mpv Mediálny prehrávač
GenericName=Multimediálny prehrávač
Comment=Prehráva filmy a hudbu
Icon=mpv
TryExec=mpv
Exec=mpv --profile=pseudo-gui -- %U
Terminal=false
Categories=AudioVideo;Audio;Video;Player;TV;
MimeType=application/ogg;application/x-ogg;application/sdp;application/smil;application/x-smil;application/streamingmedia;application/x-streamingmedia;application/vnd.rn-realmedia;application/vnd.rn-realmedia-vbr;audio/aac;audio/x-aac;audio/m4a;audio/x-m4a;audio/mp1;audio/x-mp1;audio/mp2;audio/x-mp2;audio/mp3;audio/x-mp3;audio/mpeg;audio/x-mpeg;audio/mpegurl;audio/x-mpegurl;audio/mpg;audio/x-mpg;audio/rn-mpeg;audio/ogg;audio/scpls;audio/x-scpls;audio/vnd.rn-realaudio;audio/wav;audio/x-pn-windows-pcm;audio/x-realaudio;audio/x-pn-realaudio;audio/x-ms-wma;audio/x-pls;audio/x-wav;video/mpeg;video/x-mpeg;video/x-mpeg2;video/mp4;video/msvideo;video/x-msvideo;video/ogg;video/quicktime;video/vnd.rn-realvideo;video/x-ms-afs;video/x-ms-asf;video/x-ms-wmv;video/x-ms-wmx;video/x-ms-wvxvideo;video/x-avi;video/x-fli;video/x-flv;video/x-theora;video/x-matroska;video/webm;audio/x-flac;audio/x-vorbis+ogg;video/x-ogm+ogg;audio/x-shorten;audio/x-ape;audio/x-wavpack;audio/x-tta;audio/AMR;audio/ac3;video/mp2t;audio/flac;audio/mp4;

 

Úprava ~/.config/mpv/config:

Ako obvykle, súbor si musíme otvoriť pomocou nejakého textového editoru.

pluma ~/.config/mpv/config

 

Kompletný zoznam možností aj s opisom je tu. Ako príklad na vysvetlenie niektorých položiek použijem môj konfiguračný súbor. Na koniec pridám ešte zopár užitočných možností, ktoré nie sú spomenuté. A áno, je to môj predvolený prehrávač filmov. 🙂 Vrelo odporúčam.

vo=vdpau,opengl-hq,
hwdec=vdpau
ao=alsa,pulse
audio-channels=empty
af-defaults=replaygain-clip=yes:detach
sub-text-margin-y=15
sub-auto=fuzzy
sub-codepage=utf8:cp1250
sub-codepage=enca:sk:cp1250
sub-codepage=enca:cz:cp1250
sub-text-font-size=63
sub-text-bold=yes
sub-text-font='Days One'
sub-text-border-size=5
sub-text-border-color='#002b82'
alang=jpn,jp,eng,en,sk,svk,slo,cz,cs,cze,und,
slang=sk,svk,slo,cz,cs,cze,en,eng,und,
osd-bold=yes
osd-font='Calibri'
osd-font-size=35
osd-duration=2000
screenshot-format=png
screenshot-png-compression=2
screenshot-template="~/Obrázky/Snímky/%F %p"
sws-scaler=gauss
save-position-on-quit=yes
write-filename-in-watch-later-config=yes
ignore-path-in-watch-later-config=yes
heartbeat-cmd="xscreensaver-command -deactivate >&- 2>&- &"

 

vo=vdpau,opengl-hq, určí ovládač pre video výstup. Čiarka prehrávaču naznačuje, že v prípade nedostupnosti prvej možnosti, má použiť druhú. Je dostupných niekoľko možností: xv, x11, vdpau, opengl, opengl-hq, opengl-cb, sdl, null, caca, image, wayland, vaapi, drm. Ak vyberieme zlý ovládač video výstupu, mpv sa mám nespustí! Ak si nie sme istí, akí bude fungovať, stačí zadať opengl-hq, opengl, xv alebo x11 (je pomalé a napríklad pri pohybe myšou môže spôsobiť sekanie obrazu).
hwdec=vdpau určí hardvérovú akceleráciu. Pri použití vdpau, sa ako vo môže použiť opengl, opengl-hq. Pri použití vaapi opengl, opengl-hq alebo vaapi. Tých možností je viac. Ak sa pri prehrávaní alebo posúvaní videa objavujú kocky, tento riadok stačí vymazať.
ao=alsa,pulse nastavuje výstup pre zvuk. Dostupné možnosti sú: alsa, oss, jack, openal, pulse, sdl, null, pcm.
audio-channels=empty prehrávaču povie, aký kanál sa má použiť. Prednastavená hodnota je stereo. Hodnota auto sa pokúsi automaticky načítať kanály podľa výstupu súboru. No nie je žiadna záruka, že ho načíta aj správne. Narozdiel od empty.
af-defaults=replaygain-clip=yes:detach je niekoľko možností v jednom. af-defaults nastavuje základné filtre pre zvuk. replaygain-clip=yes zabraňuje nekorektnej normalizácii hlasitosti pri stratových formátoch ako je mp3. detach v prípade, že sa filter neaplikoval, tak sa odstráni.
sub-text-margin-y nastaví vertikálnu pozíciu titulkov. Podobnú funkciu vykonáva i sub-pos. Len s tým rozdielom, že ovplyvňuje i pozíciu titulkov v ass. Predvolená hodnota je 22.
sub-auto=fuzzy nastavuje automatické načítanie titulkov. Sú dostupné tieto možnosti: no nenačíta žiadne titulky. exact načíta titulky s presným názvom videa. fuzzy načíta všetky titulky s názvom videa. all načíta úplne všetky titulky v zložke. Predvolená hodnota je exact.
sub-codepage=utf8:cp1250 nastaví kódovanie znakov titulkov na UTF8 a cp1250. V prípade použitia iba cp1250, sa všetky titulky prekonvertujú na toto kódovanie.
sub-codepage=enca:sk:cp1250 nastaví záložné kódovanie pre určitý jazyk. V prípade, že prehrávač detekuje nesprávny kód jazyka, tak ho porovná zo zoznamom dostupných jazykov.
sub-codepage=enca:cz:cp1250 nastaví záložné kódovanie pre určitý jazyk. V prípade, že prehrávač detekuje nesprávny kód jazyka, tak ho porovná zo zoznamom dostupných jazykov.
sub-text-font-size=63 nastaví veľkosť titulkov. Rovnakú funkciu vykonáva i sub-scale, no s tým rozdielom, že táto hodnota ovplyvňuje i veľkosť v ass. Predvolené veľkosť je 55.
sub-text-bold=yes povolí tučné písmo v titulkoch. Ak ho chceme zakázať, stačí riadok buď vymazať alebo použiť no.
sub-text-font=’Days One’ nastaví špecifické písmo pre titulky. Predvolené písmo je sans-serif.
sub-text-border-size=5 nastaví hrúbku obrysu titulkov. Hodnota 0 obrys zakáže. Predvolená hodnota je 3.
sub-text-border-color=’#002b82′ nastaví farbu obrysu. Tento parameter je ignorovaný, ak je nastavené sub-text-back-color. A pokiaľ nie je nastavený, obrys je čierny.
alang=jpn,jp,eng,en,sk,svk,slo,cz,cs,cze,und, nastaví poradie preferovaných jazykov pre zvuk.
slang=sk,svk,slo,cz,cs,cze,en,eng,und, nastaví poradie preferovaných jazykov pre titulky.
osd-bold=yes povolí tučné písmo v OSD. Ak ho chceme zakázať, stačí riadok buď vymazať alebo použiť no.
osd-font=’Calibri’ nastaví špecifické písmo pre OSD. Predvolené písmo je sans-serif.
osd-font-size=35 nastaví veľkosť znakov v OSD. Predvolená hodnota je 55.
osd-duration=2000 nastaví dĺžku trvania OSD. Predvolená hodnota je 1000.
screenshot-format=png nastaví formát obrázku pre snímku. Dostupné možnosti sú: png, jpg, jpeg, ppm, pgm, pgmyuv, tga. Predvolená hodnota je jpg. Snímka obrazovky bez titulkov sa robí pomocou S (veľké s) a snímka s titulkami pomocou s (malé s).
screenshot-png-compression=2 nastaví veľkosť kompresie. Čím vyššie číslo, tým je kompresia väčšia. Predvolená hodnota je 7.
screenshot-template=”~/Obrázky/Snímky/%F %p” nastaví šablónu pre snímku aj zložku, kde sa snímka uloží.
sws-scaler=gauss nastaví algoritmus pre škálovanie. Je dostupných niekoľko možností: fast-bilinear, bilinear, bicubic, x, point, area, bicublin, gauss, sinc, lanczos, spline. Predvolená hodnota je bicubic.
save-position-on-quit=yes automaticky uloží pozíciu prehrávaného videa a pri opätovnom spustení sa pokračuje od poslednej pozície. Vytvorí sa zložka ~/.config/mpv/watch_later, v ktorej sú uložené všetky rozpozerané videá. Predvolene je táto funkcia zakázaná, ale aj vtedy je dostupná zatvorením prehrávača pomocou SHIFT+Q.
write-filename-in-watch-later-config=yes povolí sledovanie konfiguračného súboru s názvami súborov. To znamená, že do súboru v watch_later sa uloží cesta ku videu i jeho názov. Toto nastavenie môže predstavovať bezpečnostné riziko.
ignore-path-in-watch-later-config=yes povolí ignorovanie cesty ku súboru (použije sa iba názov) pri rozsledovaných videách. Ak video premiestnime, neovplyvní to pokračovanie v prehrávaní.
heartbeat-cmd=”xscreensaver-command -deactivate >&- 2>&- &” zakáže spustenie šetriča obrazovky. tento príkaz konkrétne zastaví XScreenSaver v OpenBoxe. Existujú ešte dve možnosti zápisu: stop-screensaver=yes, ktorý je závislý na X API. V prípade, že šetrič obrazovky ho má zle nastavený, táto varianta nefunguje. Ďalšou možnosťou je heartbeat-cmd=”šetrič_obrazovky-command -deactivate”heartbeat-cmd="šetrič_obrazovky-command --deactivate".  Pre ďalšie možnosti nastavenie tohto parametru je dobré pozrieť do kompletnej príručky.

 

UPOZORNENIE: Ak sa Vám prestali automaticky načítať externé titulky a a konfiguračnom súbore máte parameter sub-codepage=enca:sk:cp1250 (alebo niečo podobné), uvedený parameter odstráňte. Je príčinou tohto stavu. V budúcnosti je lepšie sa mu vyhnúť.

 

Ďalšie parametre, ktoré by sa mohli hodiť:

playlist-pos=no určí, ktorý súbor z vnútorného playlistu sa začne prehrávať ako prvý. Dostupné hodnoty sú buď no alebo číselná hodnota (0 až …). no sa riadi podľa mechanizmu obnovenia prehrávania. Čiže, ak si mpv pamätať pozíciu prehrávania v videách, bude pokračovať, tak, kde sa skončilo. Ak nie, obnova sa akoby neberie do úvahy. 0 znamená, že sa začne prehrávať od prvého súboru v playliste. Vnútorný playlist sa dá vytvoriť zvýraznením položiek určených na prehrávanie. Ak si mpv pamätá pozície, zapamätá si i, od ktorého súboru má pokračovať a nepomýli ho ani to, ak opäť zvýrazníme aj súbory, ktoré sme už videli. Predvolená hodnota je no.
fs=yes video automaticky prehrá v režime celej obrazovky.
pause=yes znemožní automatické prehratie novootvoreného súboru (súbory sa spustia pauznuté).
chapter-merge-threshold=100 opravuje prípadné chyby v následnom časovom rozostupe kapitol v mkv súboroch. Predvolená hodnota je 100.
stop-playback-on-init-failure=yes zastaví prehrávanie videa, ak zlyhá inicializovanie zvuku či obrazu. Pre terminálový prehrávač je predvolená hodnota no. Pre prehrávače postavené na libmpv je predvolená hodnota yes.
softvol-max=130 nastaví maximálny presah hlasitosti. Hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 100 do 1000 a je v percentách. Predvolená hodnota je 130.
audio-display=no pri prehrávaní audio súboru nezobrazí prílohu ako je obal albumu. Neovplyvňuje video súbory.
sub-gauss=.70 aplikuje Gaussovo rozostrenie na obrazové titulky. Predvolená hodnota je 0. Textové titulky neovplyvňuje. Vďaka tomuto parametru titulky napríklad v DV vyzerajú krajšie. Môže spomaliť systém.
sub-gray=yes prekonvertuje obrazové titulky do odtieňov šedej, vďaka čomu môžu titulky napríklad z DVD vyzerať krajšie.
screenshot-jpeg-quality=100 nastaví kvalitu jpeg snímkov. Predvolená hodnota je 90.
quiet=yes povolí oklieštenú ukecanosť terminálového výstup pri sledovaní videa z konzoly.
really-quiet=yes povolí ešte menší terminálový výstup ako quiet.
no-terminal=yes úplne umlčí terminálový výstup. No i chybové hlášky. Lepšie je použiť really-quiet.
ytdl-format=bestvideo+bestaudio nastaví najlepšie rozlíšenie aj formát zvuku pri sťahovaní pomocou youtube-dl.
config-dir=/cesta/ku/súboru nastaví špecifickú cestu ku konfiguračnému súboru. Ak sa nadefinuje, ostatné konfiguračné súbory sú ignorované.

 

Úprava ~/.config/mpv/input.conf:

V základe sa v mpv pomocou pravého kliku ovláda pozastavenie a obnovenie prehrávania. Klik kolečkom nefunguje. A posúvanie kolečkom posúva film. A dvojklik zobrazí video v režime celej obrazovky. No toto základné nastavenie môžeme zmeniť. Ukážkový input.conf od vývojárov je tu.

Takže pomocou nejakého textového editoru si otvoríme (ak súbor neexistuje, tak sa zároveň i vytvorí):

pluma ~/.config/mpv/input.conf

 

A do súboru dopíšeme:

MOUSE_BTN0 pause
MOUSE_BTN1 osd_show_progression
MOUSE_BTN2 playlist-next

MOUSE_BTN8 add sub-scale +0.1
MOUSE_BTN7 add sub-scale -0.1

MOUSE_BTN3 volume 2
MOUSE_BTN4 volume -2

MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN1 quit
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN2 screenshot
MOUSE_BTN1-MOUSE_BTN0 screenshot window
MOUSE_BTN1-MOUSE_BTN2 screenshot video
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN0 playlist-prev
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN1 stop

MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN3 seek +5
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN3_DBL seek +5
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN3-MOUSE_BTN3_DBL seek +5
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN4 seek -5
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN4_DBL seek -5
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN4-MOUSE_BTN4_DBL seek -5

MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN3 add sub-scale +0.1
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN3_DBL add sub-scale +0.1
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN3-MOUSE_BTN3_DBL add sub-scale +0.1
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN4 add sub-scale -0.1
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN4_DBL add sub-scale -0.1
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN4-MOUSE_BTN4_DBL add sub-scale -0.1

 

MOUSE_BTN0 je ľavé tlačidlo
MOUSE_BTN1 je prostredné tlačidlo
MOUSE_BTN2 je pravé tlačidlo
MOUSE_BTN3 je pousn hore
MOUSE_BTN4 je posun dole
MOUSE_BTN5 je “tilt left”
MOUSE_BTN6 je “tilt right”
MOUSE_BTN7 je tlačidlo “späť” (backward)
MOUSE_BTN8 je tlačidlo “vpred” (frontward)

 

Vytvorené skratky sú tieto:

ľavý klik pauznuté videa začne opäť prehrávať
pravý klik prejde na ďalšiu kapitolu v playliste
klik kolečkom zobrazí uplynulý čas a dĺžku videa
dvojklik otvorí video na celú obrazovku
posun kolečkom hore zvýši hlasitosť
posun kolečkom dole zníži hlasitosť
„backward“ tlačidlo zmenší veľkosť titulkov
„frontward“ tlačidlo zväčší veľkosť titulkov
ľavý klik a klik kolečkom zastaví prehrávanie a vypne program, pričom si zapamätá poslednú pozíciu
ľavý klik a pravý klik vytvorí snímku obrazovky bez titulkov
klik kolečkom a ľavý klik vytvorí snímku obrazovky s titulkami
klik kolečkom a pravý klik vytvorí snímku obrazovky s OSD
pravý klik a ľavý klik prejde na predchádzajúcu kapitolu v playliste
pravý klik a klik kolečkom zastaví prehrávanie a vypne program, pričom sa nezapamätá poslednú pozíciu
ľavý klik a posun kolečkom hore presunie čas o 5 sekúnd vred
ľavý klik a posun kolečkom dole presunie čas o 5 sekúnd vzad
pravý klik a posun kolečkom hore zväčší veľkosť titulkov
pravý klik a posun kolečkom dole zmenší veľkosť titulkov

 

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

3 reakce na mpv

 1. Pingback:A furt to mpv »

 2. lombardo1981 říká:
  Pale Moon 26.5.0 GNU/Linux x64

  Článok som aktualizovala, nakoľko došlo ku nejakým zmenám. Tie zatiaľ prehrávanie neovplyvňujú, ale časom môžu.

 3. lombardo1981 říká:
  Firefox 62.0 GNU/Linux x64

  Článok som aktualizovala. Došlo ku zmene deklarácie kódovania titulkov. Pôvodná sub-codepage=utf8:cp1250 je degradovaná a nahradili ju tieto možnosti:

  sub-codepage=’auto’ je predvolená hodnota, ktorá automaticke detekuje kódovanie použité v titulkoch
  sub-codepage=’cp1250′ hovorí, že sa má použiť kódovanie cp1250, ak sa nezistí UTF-8
  sub-codepage=’+cp1250′ vynúti kódovanie cp1250 pre každé titulky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..