Bře 11

Nastavenie tlačiarne

Tento článok sa nebude snažiť o nakonfigurovanie všetkých dostupných tlačiarní. Nakoľko táto téma je naozaj obšírna. Povieme si v ňom, ako treba postupovať po naištalovaní potrebných balíčkov.

 

 

 

 

Problematika na Arch wiki:

CUPS

CUPS/Troubleshooting (riešenie problémov)

CUPS/Printer-specific problems (riešenie problémov pre jednotlivých výrobcov)

CUPS/Printer sharing (zdieľaná tlačiareň)

 

Potrebujeme si nainštalovať tieto balíčky:

sudo pacman -S cups cups-pdf cups-filters ghostscript gsfonts system-config-printer gtk3-print-backends

sudo pacman -S hplip splix gutenprint

yaourt -S foo2zjs-nightly epson-inkjet-printer-escpr hpoj samsung-unified-driver

system-config-printer je program s grafickým rozraním pre pridávanie a následnú manipuláciu s tlačiarňami. Mne sa najlepšie ovedčila.

gtk3-print-backends je balíček potrebný na to, aby sa dali tlačiť PDF súbory. Bez neho sa v možnostiach pre tlač nezobrazí dostupná tlačiareň. Ak ste ho inštalovali dodatočne, je potrebné reštartovať počítač.

hplip a hpoj poskytujú ovládače pre HP tlačiarne

splix a samsung-unified-driver poskytujú ovládače pre Samsung tlačiarne

foo2zjs-nightly poskytuje ovládače pre Dell tlačiarne

epson-inkjet-printer-escpr poskytuje ovládače pre Epson tlačiarne

 

Všetky dostupné informácie o ostatných tlačiarňach je na tých stránkach Arch wiki.

 

 

Povolenie služby cups a pridanie užívateľa do potrebných skupín:

sudo systemctl enable org.cups.cupsd.service
sudo systemctl start org.cups.cupsd.service
sudo gpasswd -a UŽÍVATEĽ sys

sudo systemctl enable org.cups.cupsd.service povolí načítanie služby pri štarte

sudo systemctl start org.cups.cupsd.service spustí službu okamžite

sudo gpasswd -a UŽÍVATEĽ sys pridá zvoleného užívateľa do sys skupiny, ktorá má na starosti administráciu tlačiarní

 

1 comment

  1. Firefox 56.0 GNU/Linux x64

    Super, návod pomohol, vďaka 🙂

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: