Led 22

NeoMutt II. – Viacero účtov

V minulom diely sme si predstavili inštaláciu a nastavenia jedného účtu. Dnes si povieme ako pridať viacero účtov. Opäť, na serveri je nahraný archív so všeobecným konfiguračným súborom, ktorý obsahuje aj popis vybraných (nie všetkých) možností konfigurácie. Všetky sú dostupné na týchto stránkach:

 
Dokumentácia pre NeoMutt.

Dokumentácia pre mutt.

Dokumentácia pre developerskú verziu mutt.

Bližšie informácie o mutt na Arch wiki.

Niektoré nastavenia pre NeoMutt nie sú kompatibilné s mutt a naopak.

 

Pomoc a manuálová stránka:

mutt -h

man mutt

 

Pre pridanie viacerých účtov, si potrebujeme vytvoriť separované konfiguračné súbory. Koľko účtov vytvárame, toľko konfiguračných súborov potrebujeme. V tomto článku budeme operovať s troma účtami: personal, work a public. Ako druhé si potrebujeme vytvoriť zložky pre jednotlivé účty: my_personal, my_work a my_public. Oba, konfiguračné súbory i zložky sú lokalizované v zložke ~/.mutt.

Pre ukážku, ako má konfiguračný súbor pre konkrétny účet vyzerať, mám postačí vysvetlenie na jednom z nich:

## Základné nastavenia

set my_name = “lombardo1981”

set imap_user = my_personal@mydomain.com

set imap_pass = $my_pw_personal

#set imap_pass =

set smtp_url = “smtp://my_personal@smtp.mydomain:587/”

set smtp_pass = “$my_pw_personal”

#set smtp_pass = “”

set folder = “imaps://imap.mydomain.com:993”

set from = “my_personal@mydomain.com”

set realname = “lombardo1981”

set signature = “lombardo1981”

#set spoolfile = +INBOX

#set trash = +Trash

#set record = “+[Gmail]/Odoslané správy”

#set postponed = “+[Gmail]/Rozpísané správy”

#set trash = “+[Gmail]/Kôš”

#set sort = threads

#set sort_aux = date-received

#set sort_browser = reverse-date

set my_name nastaví zobrazované meno

set imap_user nastaví adresu pre prijímanie novej pošty

set imap_pass nastaví buď nešifrované heslo alebo nalinkuje potrebné heslo v šifrovanom súbore

set smtp_url adresu pre odosielanie novej pošty

set smtp_pass nastaví buď nešifrované heslo alebo nalinkuje potrebné heslo v šifrovanom súbore

set folder nastaví zložku v imap účte

set from nastaví meno alebo e-mailovú adresu odosielateľa

set realname nastaví skutočné meno

set signature nastaví podpis

 

Toto je niekoľko z nastavení, ktoré sa dajú zadefinovať v základnom konfiguračnom súbore. No dajú sa špecifikovať aj tu, keď chceme zmeniť správanie tohto konkrétneho účtu.:

#set spoolfile = +INBOX prijímanie novej pošty do INBOXu

#set trash = +Trash nastaví východziu zložku pre odstránené správy

#set trash = “+[Gmail]/Kôš” nastaví východziu zložku pre odstránené správy

#set record = “+[Gmail]/Odoslané správy” nastaví východziu zložku pre odoslané správy

#set postponed = “+[Gmail]/Rozpísané správy” nastaví východziu zložku pre rozpísané správy

#set sort = threads nastaví triedenie správ do vlákien

#set sort_aux = date-received nastaví triedenie správ vo vlákne

#set sort_browser = reverse-date nastaví spôsob triedenia v prehliadači súborov

 

set sort = threads

Dostupné možnosti:

date triedi podľa dátumu

date-sent triedi podľa dátumu odoslania

date-received triedi podľa dátumu prijatia

from triedi podľa odosielateľa

mailbox-order netriedi

score triedi podľa skóre

size triedi podľa veľkosti

spam triedi podľa toho, či sa jedná o spam

subject triedi podľa predmetu správy

threads triedi podľa vlákien

to triedi podľa prijímateľa

 

set sort_aux = date-received

Táto voľba sa používa pri triedení podľa vlákien. Kontroluje v akom poradí sa zobrazujú. Dostupné možnosti sú ako v predchádzajúcej možnosti. Plus umožňujú pridanie last- (pre triedenie od poslendnej správy vo vládkne) a reverse- (pre obrátené triedenie). Pri použití oboch prefixoch, možnosť vyzerá následovne:

set sort_aux = reverse-last-date-received

 

set sort_browser = reverse-date

Nastavuje spôsob triedenia v prehliadači súborov.

Dostupné možnosti:

alpha triedi podľa abecedy

date triedi podľa dátumu

size triedi podľa veľkosti

unsorted netriedi

 

 

## Mailové schránky (je potrebné nadefinovať všetky zložky, aj tie vytvorené)

unmailboxes *

mailboxes “+[Gmail]/Dôležité” “+[Gmail]/Kôš” “+[Gmail]/Odoslané” “+[Gmail]/Rozpísané správy” “+[Gmail]/S hviezdičkou” “+[Gmail]/Spam” “+[Gmail]/Všetky správy”

mailboxes “+INBOX” “+Queue” “+Sent” “+Trash”

unmailboxes * je potrebné pri prechode medzi účtami, aby sa nezobrazovali zložky z predchádzajúceho účtu

mailboxes “+[Gmail]/Dôležité” “+[Gmail]/Kôš” “+[Gmail]/Odoslané” “+[Gmail]/Rozpísané správy” “+[Gmail]/S hviezdičkou” “+[Gmail]/Spam” “+[Gmail]/Všetky správy”

mailboxes “+INBOX” “+Queue” “+Sent” “+Trash”

Je potrebné nadefinovať všetky zložky, aj tie vytvorené!

 

Konfiguračné súbory a zložky máme pripravené. Teraz už stačí iba vytvoriť klávesové skratky, aby sme mohli medzi účtami prepínať. Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme základný konfiguračný súbor:

mousepad ~/.mutt/muttrc

 

## Prepínanie medzi viacerými účtami

# F2 prejde do personal

# F3 prejde do work

# F4 prejde do public

folder-hook ‘my_personal’ ‘source ~/.mutt/personal’

folder-hook ‘my_work’ ‘source ~/.mutt/work’

folder-hook ‘my_public’ ‘source ~/.mutt/public’

macro index <f2> ‘<sync-mailbox><refresh><enter-command>source ~/.mutt/personal<enter><change-folder>!<enter>’

macro index <f3> ‘<sync-mailbox><refresh><enter-command>source ~/.mutt/work<enter><change-folder>!<enter>’

macro index <f4> ‘<sync-mailbox><refresh><enter-command>source ~/.mutt/personal<enter><change-folder>!<enter>’

 

# TAB cyklicky prechádza medzi jednotlivými účtami

macro generic \Cx| “<enter-command>source”

macro generic \Cx& “<enter-command>macro index \\t \”\\Cx”

macro index <tab> “\Cx0”

macro generic \Cx0 “\Cx| ~/.mutt/personal\”\n\Cx&1\”<enter><change-folder>!<enter>”

macro generic \Cx1 “\Cx| ~/.mutt/work\”\n\Cx&2\”<enter><change-folder>!<enter>”

macro generic \Cx2 “\Cx| ~/.mutt/public\”\n\Cx&0\”<enter><change-folder>!<enter>”

K dispozícii sú dve varianty prepínania. Prvou je F2 až F4. Druhou je klávesa TAB.

Nabudúce si povieme ako si strážiť svoju bezpečnosť a pritom nemusieť stále zadávať heslo.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: