Neomutt IV – Téma

V poradí štvrtý článok o terminálovom e-mailovom klientovi NeoMutt sa bude týkať vytvoreniu vlastnej témy. Už dopredu upozorňujem, že vysvetlenie jednotlivých položiek skrátim. Nielen kvôli tomu, že ich je neúrekom (ani všetky som sem neprekopírovala), ale aj preto, že sa mi naozaj nechce. Napokon by z toho vznikol kilometrový článok, ktorý by aj tak nik nečítal.

 

 

Dokumentácia pre NeoMutt.
Úprava farieb v NeoMutt
Úprava farieb hlavičky v NeoMutt
Úprava indexových farieb v NeoMutt
Dokumentácia pre mutt.
Dokumentácia pre developerskú verziu mutt.
Bližšie informácie o mutt na Arch wiki.

 

Pomoc a manuálová stránka:

neomutt -h
neomutt --help
man neomutt

 

Konfiguračný priečinok a konfiguračný súbor

Na používanie vlastnej témy si musíme vytvoriť samostatný priečinok s názvom themes. Buď klikaním alebo pomocou terminálu:

mkdir ~/.mutt/themes

V ňom si vytvoríme súbor s názvom svojej témy a príponou .mutt:

touch /.mutt/themes/my-theme.mutt

Pomocou nejakého textového editoru si ho otvoríme pre úpravu:

gedit /.mutt/themes/my-theme.mutt

 

Vytvorenie vlastnej témy

Syntax zápisu:

color  object    foreground  background
color  header    foreground  background  regex
color  body     foreground  background  regex
color  index-object foreground  background  pattern
color  compose    composeobject  foreground  background
uncolor{ index-object| header| body} { * | pattern ... }

foregound je farba popredia
background je farba pozadia
regex je regulárny výraz
pattern je vzor

 

Možnosti zápisu farieb:

Môžu sa použiť názvy farieb z farebnej témy použitej terminálom:

black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
default

black je čierna farba
red je červená farba
green je zelená farba
yellow je žltá farba
blue je modrá farba
magenta je purpurová (fialová) farba
cyan je tyrkysová farba
white je biela farby
default je farba z nastavení terminálu

 

Môžu sa použiť aj farby z 256 položkovej farebnej schémy:

color<n>
color255

 

Dostupné atribúty:

none
bold
underline
reverse
standout

none je žiadny atribút
bold
je tučné písmo
underline je podčiarknutie
reverse je obrátenie
standout je atribút, pri ktorom väčšina terminálov obráti základné terminálové nastavenia

 

Dostupné object:

attachment
bold
error
hdrdefault
index_author
index_collapsed
index_date
index_flags
index_label
index_number
index_size
index_subject
indicator
markers
message
normal
progress
prompt
quoted
quoted1, quoted2, ..., quoted N
search
signature
status
tilde
tree
underline

attachment je príloha
bold zvýrazní tučné výzary v texte správy
error sú chybové hlášky NeoMutt
hdrdefault je základná farba hlavičky správy
index_author je farba mena autora správy v indexe
index_collapsed je počet správ v zloženom vlákne v  indexe
index_date je farba dátumu  indexe
index_flags je farba označení v indexe
index_label je farba štítku v indexe
index_number je farba čísla správy v indexe
index_size je farba veľkosti správy  a čísla riadku v indexe
index_subject je farba subjektu v indexe
indicator je šípka alebo pruh, ktorý sa používa na označenie aktuálnej položky v ponuke
markers je plus (+) na začiatku riadku v(the “+” markers at the beginning of wrapped lines in the pager)
message je informačná správa
normal je okno programu
progress je priebehový bar na spodku
prompt je prompt
quoted je citovaný text v regulárnom výraze
quoted1, quoted2, …, quoted N je citovaný text v niekoľkých leveloch
search je vyhľadávanie
signature je podpis
statusriadky režimu používané na zobrazenie informácií o poštovej schránke alebo správe
tilde je vlnovka (~)
tree  je strom vlákien v indexovom menu a prílohách
underline je zvýraznenie podčiarknutého textu

 

Dostupné composeobject:

header
security_encrypt
security_sign
security_both
security_none

header je hlavička
security_encrypt je šifrovanie
security_sign je podpis
security_both je šifrovanie aj podpis
security_none nie je nič

 

Dostupné index-object:

index
index_date
index_flags
index_number
index_collapsed
index_author
index_subject
index_size
index_label
index_tags
index_tag

index je základné zvýraznenie
index_date je zvýraznenie dátumu
index_flags je zvýraznenie označení (vlajočka)
index_number je zvýraznenie čísla správy
index_collapsed je zvýraznenie počtu správ zloženom vlákne
index_author je zvýraznenie autora správy
index_subject je zvýraznenie subjektu
index_size je zvýraznenie veľkosti
index_label je zvýraznenie hlavičky
index_tags je zvýraznenie tagov
index_tag je zvýraznenie individuálnych tagov správ

 

Základné farby

V prípade, že používate niekoľko účtov a rozhodnete sa, aby každý z nich mal rozličné farby, potrebné parametre sa dajú v globálnom konfiguračnom súbore pomocou mriežky (#) zakomentovať alebo vymazať a zadefinovať ich v súbore určenom pre daný účet.

## Základné farby
color normal   color255  default
color indicator  color229  default
color status   color65  color237
color tree    color208  default 
color signature  color102  default 
color message   color255  default 
color attachment color117  default 
color error    color30  default 
color tilde    color130  color237 
color search   color100  default 
color markers   color138  default 
color progress  color255  color237
color bold    color255  default 
color underline  color255  default 

color normal je farba hlavného okna programu
color indicator je farba indikátora (šípky alebo pruhu), ktorý sa používa na označenie aktuálnej položky v ponuke
color status je farba stavového riadku
color tree je farba stromu vlákien v indexovom menu a prílohách
color signature je farba podpisu
color message je farba správy
color attachment je farba prílohy
color error je farba chybovej hlášky
color tilde je farba vlnovky (~)
color search je farba vyhľadávania
color markers je farba
color progress je farba priebehového baru
color bold je farba tučného textu
color underline je farba podčiarknutého textu

 

Doplňujúce farby

Farby v texte:

##  Farby v texte
color quoted  color107  default
color quoted1 color66  default
color quoted2 color32  default
color quoted3 color30  default
color quoted4 color99  default
color quoted5 color36  default
color quoted6 color114  default
color quoted7 color109  default
color quoted8 color41  default
color quoted9 color138  default

color body color167 default "(http|https|ftp|news|telnet|finger)://[^ \">\t\r\n]*"
color body color65  default "mailto:[-a-z_0-9.]+@[-a-z_0-9.]+"
color body color110 default "^e-mail:.*"
color body color120 default "^from:.*"
color body color132 default "^sent:.*"
color body color153 default "^to:.*"
color body color178 default "^subject:.*"
color body color167 default "news:[^ \">\t\r\n]*"
color body color143 default "^tel:.*"
color body color244 default "-----Original Message-----"

Farby indexov:

##  Farby indexov
color index     color39  default "~N"   # Nová
color index     color202 default "~F"   # Ovlajočkovaná
color index     color39  default "~N"   # Nová
color index     color39  default "~N~p!~F" # Nová
color index     color39  default "~O"   # Neprečítaná
color index     color229 default "~T"   # Otagovaná
color index     color240 default "~D"   # Odstránená
color index_flags  color202 default "~F"   # Ovlajočkovaná
color index_flags  color39  default "~N"   # Nová
color index_flags  color39  default "~N~p!~F" # Nová
color index_flags  color39  default "~O"   # Neprečítaná
color index_flags  color229 default "~T"   # Otagovaná
color index_flags  color240 default "~D"   # Odstránená
color index_date  green   default
color index_label  color74  default
color index_number color203 default
color index_size  cyan   default
color index_subject color74  default "~A"   # Všetky

Farby hlavičky:

##  Farby hlavičky
color hdrdefault color30  color237 
color header   color132 color237 "^date:"
color header   color153 color237 "^(to|cc|bcc):"
color header   color120 color237 "^from:"
color header   color178 color237 "^subject:"
color header   color31  color237 "^user-agent:"
color header   color96  color237 "^X-Mailer:"
color header   color96  color237 "^X-Operating-System:"
color header   color29  color237 "^reply-to:"
color header   color160 color237 "^X-Junked-Because: "
color header   color160 color237 "^X-Virus-hagbard: .* FOUND"

PGP farby:

##  PGP farby
color body brightred  default "(BAD signature)"
color body brightgreen default "(Good signature)"
color body brightgreen default "^gpg: Good signature .*"
color body brightblue  default "^gpg: "
color body brightred  default "^gpg: BAD signature from.*"

Zvýraznenie mena osôb či firiem prijatej správy:

## Zvýraznenie mena osôb či firiem prijatej správy
color index_author color136 default "(Hermína|Mrkvová|lombardo|1981)"
color index_author magenta  default "(Meno|Priezvisko|meno|priezvisko|prezývka|zdrobnelina)"
color index_author color126 default "(firma)"

Zvýraznenie môjho mena, priezviska či prezývka v texte:

## Zvýraznenie môjho mena, priezviska či prezývka v texte
color body color136 default "(Hermína|Mrkvová)"
color body color136 default "(lombardo|1981)"

Farby postranného panelu:

##  Farby postranného panelu
color sidebar_indicator color229 default
color sidebar_highlight color221 default
color sidebar_spoolfile color65  default
color sidebar_new    color104 default
color sidebar_ordinary  color144 default
color sidebar_flagged  color136 default
color sidebar_divider  color255 default

Farby stavov:

##  Farby stavov
color status  brightred   color237 "(Nové): [0-9]+"
color status  brightmagenta color237 "(Odstránené): [0-9]+"
color status  brightyellow  color237 "(So značkou): [0-9]+"
color status  brightcyan   color237 "(Staré): [0-9]+"
color status  brightblue   color237 "(Označené): [0-9]+"
#color status brightred   color237 "[0-9]+ (nové|odstránené|so značkou)"
#color status brightblue   color237 "[0-9]+ (staré)"
#color status brightmagenta color237 "[0-9]+ (označené)"
#color status brightred   color237 "(New):[0-9]+"
#color status brightmagenta color237 "(Del):[0-9]+"
#color status brightyellow  color237 "(Flag):[0-9]+"
#color status brightcyan   color237 "(Old):[0-9]+"
#color status brightblue   color237 "(Tag):[0-9]+"

 

 

Štítky , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..