Dub 04

Oprava vzhľadu pre Qt aplikácie pri GTK+

qt_appsQt sú knižnice pre vytváranie programov s grafickým rozhraním. No dizajn programov vytvorených pomocou týchto knižníc nie vždy akceptuje použité GTK+ témy. Na to, aby sa Qt správalo slušne, potrebujeme upraviť dva konfiguračné súbory. Jeden pre Qt4 a druhý pre Qt5 aplikácie. Samozrejme sa úprava dá vykonať aj pomocou programov s grafickým rozhraním.

 

Qt4:
Pre konkrétneho užívateľa:

$ pluma ~/.config/Trolltech.conf

 

Celosystémový (upraví aj správcovské verzie):

$ sudo pluma /etc/xdg/Trolltech.conf

 

Do súboru sa pod [Qt] dopíše:

style=GTK+

 

Qt5:

$ pluma ~/.xinitrc

 

Do súboru sa dopíše:

export QT_STYLE_OVERRIDE=GTK+

 

Pred úpravou:

 

pred

 

Po úprave:

 

po

 

Na úpravu vzhľadu Qt aplikácii existujú grafické vychytávky:

Qt4:

Spúšťa sa pomocou príkazu qtconfig-qt4. Je súčasťou qt4. Možno bude potrebné vytvoriť spúšťací odkaz:

$ sudo pacman -S qt4

 

qt4
.desktop súbor pre qtconfig-qt4:

[Desktop Entry]
Name=Qt4 nastavenia
Comment=Configure Qt4 behavior, styles, fonts
Exec=qtconfig-qt4
Icon=qt4logo
Terminal=false
Type=Application
Categories=Qt;Settings;
NoDisplay=false

 

Qt5:

$ sudo pacman -S qt5ct

 

qt5

 

AKTUALIZÁCIA pre Qt5 aplikácie:

Po najnovšej aktualizácii qt5-base (z verzie 5.6 na verziu 5.7) došlo k vyňatiu QGtkStyle z tohto balíčka a jeho presunutie do qt5-styleplugins. Vďaka nemu sa práve dá upraviť vzhľad Qt5 aplikácií do GTK2+. Preto si ho potrebujeme nainštalovať:

yaourt -S qt5-styleplugins

A do /etc/environment je potrebné pridať túto premennú. Takže pomocou nejakého textového editoru si otvoríme potrebný súbor:

sudo pluma /etc/environment

A pridáme riadok:

QT_STYLE_OVERRIDE=gtk2


Ak táto zmena nevykoná požadovanú úpravu vzhľadu
, je potrebné si nainštalovať spolu s qt5-styleplugins aj qt5ct, čiže grafickú vychytávku pre úpravu vzhľadu pre Qt5 aplikácie:

yaourt -S qt5-styleplugins
sudo pacman -S qt5ct

Pomocou nejakého textového editoru si opäť potrebujeme upraviť súbor /etc/environment:

sudo pluma /etc/environment

No tentokrát sa doplní táto premenná:

QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct

Súbor sa uloží a reštartuje sa systém. Otvorí sa grafické pomôcka pre QT5 aplikácie. Buď cez menu alebo spustením cez terminál:

qt5ct

Na prvej karte s menom Vzhľad je možnosť pre výber štýlu vzhľadu pre Qt5 aplikácie. Ak chceme GTK2+, tak zvolíme gtk2. Na druhej karte Písma si môžme prispôsobiť fonty, na tretej karte Téma ikon zobrazované ikony. Zmeny sa samozrejme uložia. A programy by konečne mali vyzerať, tak ako majú. 🙂

Zdroj je github distribúcie Manjaro.

 

 

1 comment

  1. Pale Moon 26.3.3 GNU/Linux x64

    Článok som aktualizovala. Nakoľko došlo k zmenám podpory GTK2+ vzhľadu pre QT5 aplikácie. Pôvodná úprava je neaktuálna a nefunkčná.
    Pre QT4 aplikácie sa nič nezmenilo.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: