Čvn 15

Pacaur, pomocník z AUR

Pacaurxterm je ďalšia aplikácia určená pre inštaláciu programov z AUR. Jeho veľkou výhodou je jeho veľmi malá užívateľská interakcia už v základe. No aj tá sa dá vhodnou úpravou ešte zmenšiť. Ďalšou jeho výhodou je identický syntax s pacman.

Celkové porovnanie „pomocníkov“ sa dá nájsť na stránkach wiki.

 

AKTUALIZÁCIA:

Pacaur už viac nie je vyvíjaný a jeho používanie od verzie pacman 5.1 nie je vhodné. Odporúča sa prejsť na iného AUR pomocníka. Ja osobne odporúčam trizen.

Viac info

Trizen na tomto webe

Trizen na GitHub

 

Manuálová stránka:

$ man pacaur

 

Pomoc:

$ pacaur -h
pacaur --help

 

Inštalácia:

Ako prvé si musíme nainštalovať nevyhnutné závislosti. Ak ich už máme nainštalované, tento krok pokojne môžme vynechať a prejdeme na inštaláciu samotného programu.

$ sudo pacman -S base-devel fakeroot jshon expac git

 

Inštalácia pomocou yaourt:

$ yaourt -S pacaur
$ yaourt -S pacaur-git
$ yaourt -S pamac-pacaur

 

pacaur je samotná aplikácia
pacaur-git je git-verzia programu
pamac-pacaur je pamac s GTK3 grafickým rozhraním s podporou pacaur.

 

pamac-pacaur

 

Inštalácia klasickým spôsobom (bez „pomocníka“):

Klasický spôsob inštalácie nevyužíva žiadnu pomôcku. Pri ňom potrebujeme postupne zadať tri príkazy:

git clone stiahne (naklonuje) balíček
cd nás premiestni do novovytvoreného priečinku umiestneného v~/
makepkg -sri je automatizovaný skript, pomocou ktorého sa balíček vytvorí a naištaluje

s nainštaluje chýbajúce závislosti pomocou pacman
r po úspešnom zostavení balíka odstráni nainštalované závislosti potrebné pre makepkg
i po úspešnom zostavení balíček nainštaluje

Manuálová stránka:

$ man makepkg

 

Pomoc:

$ makepkg -h
makepkg --help

 

Inštalácia pacaur:

$ git clone https://aur.archlinux.org/pacaur.git
$ cd pacaur
$ makepkg -sri

 

Inštalácia pacaur-git:

$ git clone https://aur.archlinux.org/pacaur-git.git
$ cd pacaur-git
$ makepkg -sri

 

Inštalácia pamac-pacaur:

$ git clone https://aur.archlinux.org/pamac-pacaur.git
$ cd pamac-pacaur-git
$ makepkg -sri

 

Použitie:

Inštalácia balíčka:

$ pacaur -S balíček

 

Ak sa chceme vyhnúť potvrdeniam, zadáme –nocomfirm:

$ pacaur -S --noconfirm balíček

 

Aktualizácia všetkých balíčkov:

$ pacaur -Syu

 

Vyhľadávanie balíčkov:

$ pacaur -Ss balíček

 

Informácie o balíčku:

$ pacaur -Si balíček
$ pacaur -Qi balíček

 

Zistenie, či je balíček nainštalovaný:

$ pacaur -Q balíček
$ pacaur -Qq balíček

 

Zistenie vlastníka balíčka:

$ pacaur -Qo balíček

 

Odinštalovanie balíka:

$ pacaur -R balíček

 

Neznámy verejný kľúč:

Ak sa pri pokuse o inštaláciu objaví chybová hláška o chýbajúcom PGP podpise, stačí potrebný kľúč pridať manuálne. Po jeho pridaní inštaláciu zopakujeme.

Overenie podpisov zdrojových súborov s gpg…
cower-16.tar.gz … NEPREŠIEL (neznámy verejný kľúč 1EB2638FF56C0C53)
CHYBA: Jeden alebo viac PGP podpisov nemohlo byť overených!
CHYBA: Nástroju makepkg sa nepodarilo zostaviť balík cower.
Spustiť novu zostavenie balíka cower ? [a/N]

 

pacaur_cower

 

Dôležitá je táto informácia: neznámy verejný kľúč 1EB2638FF56C0C53

Otvoríme si terminál a zadáme príkaz gpg –recv-key s potrebným kľúčom:

$ gpg --recv-key 1EB2638FF56C0C53

 

Ak všetko dobre dopadlo, objaví sa takýto výstup:

gpg: key F56C0C53: public key “Dave Reisner <d@falconindy.com>” imported
gpg: neboli nájdené žiadne absolútne dôveryhodné kľúče
gpg: Celkovo spracovaných kľúčov: 1
gpg: importované: 1

 

Vytvorenie aliasu pre –noconfirm:

Otvoríme si .bashrc pomocou nejakého textového editoru:

$ pluma ~/.bashrc

 

Do súboru dopíšeme:

alias pacaur='pacaur --noconfirm'

 

Nastavenie –noconfirm pomocou konfiguračného súboru:

Úpravou samozrejme môžeme urobiť podstatne viac nastavení. –noconfirm je len ukážka ako ich vlastne vykonať.

 

Najprv si potrebujeme skopírovať prednastavený konfiguračný súbor:

$ mkdir ~/.config/pacaur
$ cp /etc/xdg/pacaur/config ~/.config/pacaur/config

 

alebo v jednom príkaze

$ mkdir ~/.config/pacaur && cp /etc/xdg/pacaur/config ~/.config/pacaur/config

 

Pomocou nejakého textového editoru si konfiguračný súbor otvoríme:

$ pluma ~/.config/pacaur/config

 

A na koniec súboru dopíšeme:

noconfirm=true

 

 

1 ping

  1. WordPress 4.9.1

    […] No všetky z nich sú nevyvíjané alebo problematické. Pripomeňme si o aké išlo:  Pacaur (môj obľúbený), Trizen (taktiež môj obľúbený), Packer, […]

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: