Sledovanie trafiku

Sledovanie trafiku

Na sledovanie celkového sieťového prenosu existuje niekoľko programov: vnstat, iftop, ntop, iptraf, pktstat, slurm. V tomto článku sa budeme venovať prvému. Na uvedenie do prevádzky stačí zopár krokov: inštalácia, úprava konfiguračného súboru a spustenie služby. Inštalácia programu: sudo pacman -S vnstat   Úprava konfiguračného súboru: sudo gedit /etc/vnstat.conf Potrebujeme skontrolovať Interface…. Číst dále…