Čvn 29

Trizen, pomocník z AUR

Trizenxterm je nie veľmi známa terminálová utilitka slúžiaca na inštaláciu programov z AUR. No i napriek tomu stojí za pozornosť. Už len tým, že je napísaný v programovacom jazyku Perl, vďaka čomu má podstatne širšie možnosti pre zachovanie bezpečnosti pretože neumožňuje tiché spustenie PKGBUILD (to značí, že sa nespustí ešte predtým ako sa užívateľovi nezobrazí obsah). Okrem svojej ľahkosti a rýchlosti v sebe skrýva vstavanú interakciu s pacman. Môže slúžiť aj ako editor textových súborov. Syntax má podobný s pacman.

Celkové porovnanie „pomocníkov“ sa dá nájsť na stránkach wiki.

 

Manuálová stránka a pomoc:

$ trizen --help
$ trizen -h

 

Inštalácia:

Ako prvé si musíme nainštalovať nevyhnutné závislosti. Ak ich už máme nainštalované, tento krok pokojne môžme vynechať a prejdeme na inštaláciu samotného programu.

$ sudo pacman -S base-devel fakeroot jshon expac git

 

Inštalácia pomocou yaourt:

$ yaourt -S trizen

 

Inštalácia klasickým spôsobom (bez „pomocníka“):

Klasický spôsob inštalácie nevyužíva žiadnu pomôcku. Pri ňom potrebujeme postupne zadať tri príkazy:

git clone stiahne (naklonuje) balíček
cd nás premiestni do novovytvoreného priečinku umiestneného v~/
makepkg -sri je automatizovaný skript, pomocou ktorého sa balíček vytvorí a naištaluje

s nainštaluje chýbajúce závislosti pomocou pacman
r po úspešnom zostavení balíka odstráni nainštalované závislosti potrebné pre makepkg
i po úspešnom zostavení balíček nainštaluje

Manuálová stránka:

$ man makepkg

Pomoc:

$ makepkg --help
$ makepkg -h

 

Inštalácia trizen:

$ git clone https://aur.archlinux.org/trizen.git
$ cd trizen
$ makepkg -sri

 

Použitie:

Inštalácia balíčka:

$ trizen -S balíček

 

Ak sa chceme vyhnúť potvrdeniam, zadáme –nocomfirm alebo –noedit:

$ trizen -S --noconfirm balíček
trizen -S --noedit balíček

 

Aktualizácia všetkých balíčkov:

$ trizen -Syu

 

Aktualizácia iba balíčkov z AUR:

$ trizen -Syu --aur

 

Vyhľadávanie balíčkov:

$ trizen -Ss balíček

 

Informácie o balíčku:

$ trizen -Si balíček
$ trizen -Qi balíček

 

Zistenie, či je balíček nainštalovaný:

$ trizen -Q balíček
$ trizen -Qq balíček

 

Zistenie vlastníka balíčka:

$ trizen -Qo balíček

 

Odinštalovanie balíka:

$ trizen -R balíček

 

Vytvorenie aliasu pre –noconfirm alebo –noedit:

Tieto dve úpravy poskytujú ten istý efekt A ním je vynechanie otázka, či sa má PKGBUILD upraviť. Predvolená odpoveď je nie. Ak sa zvolí neupravovať, vypíše sa obsah PKGBUILD v terminály.

 

Otvoríme si .bashrc pomocou nejakého textového editoru:

$ pluma ~/.bashrc

 

Do súboru dopíšeme jednu z dvoch možností:

$ alias trizen='trizen --noconfirm'
alias trizen='trizen --noedit'

Nastavenie –noedit pomocou konfiguračného súboru:

Zmenami vykonaným v konfiguračnom súbore sa dajú samozrejme vykonať mnohé úpravy. –noedit mám bude slúžiť iba ako pomôcka.

Zložka s konfiguračným súborom sa automaticky vygeneruje pri prvom spustení cez terminál.

 

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme konfiguračný súbor trizen.conf:

$ pluma ~/.config/trizen/trizen.conf

 

V otvorenom súbore vyhľadáme riadok:

noedit => 0,

 

A zmeníme ho na

noedit => 1,

 

 

2 pings

  1. WordPress 4.9.1

    […] Trizen na tomto webe […]

  2. WordPress 4.9.1

    […] sú nevyvíjané alebo problematické. Pripomeňme si o aké išlo:  Pacaur (môj obľúbený), Trizen (taktiež môj obľúbený), Packer, […]

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: