Kvě 06

Xterm ako z rozprávky II. – Zmena vzhľadu pomocou Xresources

xtermV prvom článku sme si napísali ako si jednoducho zmeniť písmo a farby používané xtermom. Dnes si opíšeme jeho úpravu pomocou Xresources. Pomocou takto vytvoreného konfiguračného súboru sa dajú upraviť i iné programy: urxtv, xpdf, xcalc, xcursor.

 

 

 

 

Najskôr si skontrolujeme, či máme nainštalovaný xorg-xrdb:

$ pacman -Q xorg-xrdb

 

Ak nie je, tak si ho potrebujeme do systému pridať:

$ sudo pacman -S xorg-xrdb

 

Vytvoríme si konfiguračný súbor:

$ pluma ~/.Xresources

$ touch ~/.Xresources

 

Príkaz touch súbor iba vytvorí. Na úpravu ho potrebujeme otvoriť a upraviť pomocou nejakého editora (napríklad pluma):

$ pluma ~/.Xresources

 

Pomocou príkazu pluma sa otvorí editor pluma (môže sa použiť akýkoľvek). Súbor sa dá upravovať okamžite. Zmeny si samozrejme uložíme.

Väčšina display manažérov ~/.Xresources načíta automaticky.

Ak ho nenačíta alebo DM nepoužívame (máme nastavené automatické prihlásenie do virtuálnej konzoly), upravujeme .xinitrc:

$ pluma ~/.xinitrc

 

Pridáme riadok:

[[ -f ~/.Xresources ]] && xrdb -merge -I$HOME ~/.Xresources

Musí byť pred exec, inak sa ~/.Xresources nenačíta!

Ak predsa len dôjde ku zlyhaniu načítania súboru, ešte raz upravíme .xinitrc:

$ pluma ~/.xinitrc

 

Pribudne riadok:

xrdb -I$HOME ~/.Xresources

 

Po vytvorení nového súboru sa dá načítať pomocou tohto príkazu:

$ xrdb -load ~/.Xresources

 

Znovunačítanie upraveného súboru:

$ xrdb ~/.Xresources

 

Znovunačítanie a pridanie zmien do starého súboru:

$ xrdb -merge ~/.Xresources

 

Pomoc:

$ xterm -help

 

Manuálová stránka:

$ man xterm

 

Na úvod si pripomeňme ako vyzerá neupravený xterm:

xterm_default

A xterm s opačnou farebnou schémou: xterm -rv

xterm_opaque

 

Konfigurácia:
Xterm má použiť 256 farieb: XTerm*termName: xterm-256color
Xterm má zakaždým použiť UTF-8: XTerm*locale: true
Xterm s čienym pozadím a bielym textom (xterm -rv): XTerm*reverseVideo: on
Oprava chybného Alt: XTerm*metaSendsEscape: true
Zmena riadkov v histórii (normálne si ich pamätá 1024): Xterm*saveLines: 4096
Riadkovanie: XTerm*scaleHeight: 1.01
Normálne si skopírovaný text ukladá do tzv. primary (Shift+Insert alebo pomocou kolečka). No môžeme mu povedať, aby ho ukladal do tzv. clipboard (Ctrl+x pre vystrihnutie, Ctrl+c pre kopírovanie a Ctrl+v pre prelepenie): XTerm*selectToClipboard: true
Ak chceme používať oba spôsoby (primary aj clipboard): XTerm*VT100.translations: #override <Btn1Up>: select-end(PRIMARY, CLIPBOARD, CUT_BUFFER0)
Odstránenie okrajov: XTerm*borderWidth: 0
Veľkosť okna: XTerm*VT100.geometry: 80×32
Povolenie farebnej schémy: XTerm*VT100.colorMode: True
Povolenie tučného písma: XTerm*VT100.colorBDMode: True
Farba tučného písma: XTerm*VT100.colorBD: red
Povolenie podčiarknutého písma: XTerm*VT100.colorULMode: True
Farba podčiarknutého písma: Xterm*VT100.colorUL: blue
Tučné a podčiarknuté písmo súčasne (treba pridať): Xterm*VT100.veryBoldColors: 6
Zvolenie písma: XTerm*faceName: Liberation Mono:size=10:antialias=false
Unicode písmo pre X11: xterm*font: 7×13
Farba pozadia: XTerm*background: #000000
Farba písma: XTerm*foreground: #CCCCC6

Vytvorenie vlastnej farebnej schémy:
Nie je povinné. Ak si ju nenadefinujeme, farebne bude xterm vyzerať ako „bežný“ emulátor terminálu. V mojom prípade lxterminal.

Existujú dve základné formy ako vlastné farby v súbore zapísať. Prvý je uvedený na arch-wiki. Príklad je skopírovaný, nakoľko sa jedná o celkom vydarenú farebnú schému.

! Black + DarkGrey
*color0: #000000
*color8: #555753
! DarkRed + Red
*color1: #ff6565
*color9: #ff8d8d
! DarkGreen + Green
*color2: #93d44f
*color10: #c8e7a8
! DarkYellow + Yellow
*color3: #eab93d
*color11: #ffc123
! DarkBlue + Blue
*color4: #204a87
*color12: #3465a4
! DarkMagenta + Magenta
*color5: #ce5c00
*color13: #f57900
!DarkCyan + Cyan (both not tango)
*color6: #89b6e2
*color14: #46a4ff
! LightGrey + White
*color7: #cccccc
*color15: #ffffff

Druhým je použitie Xterm*color0 až Xterm*color15:

XTerm*color0: #000000
XTerm*color1: #ff6565
XTerm*color2: #93d44f
XTerm*color3: #eab93d
XTerm*color4: #204a87
XTerm*color5: #ce5c00
XTerm*color6: #89b6e2
XTerm*color7: #cccccc
XTerm*color8: #555753
XTerm*color9: #ff8d8d
XTerm*color10: #c8e7a8
XTerm*color11: #ffc123
XTerm*color12: #3465a4
XTerm*color13: #f57900
XTerm*color14: #46a4ff
XTerm*color15: #ffffff

Konkrétnu farbu môžeme zapísať troma spôsobmi:
hexadecimálna podoba: #204a87
RGB podoba: rgb:20/4a/87
pomocou mena: Endeavour

Konfiguračné súbory príkladov sa dajú stiahnuť ako ukážka. Súbor treba premenovať na .Xresources (vrátane odstránenia prípony .txt). Kliknutie na odkaz otvorí novú kartu. Tá sa potom dá Uložiť ako. Eventuálne sa dá odkaz uložiť pomocou pravého kliku a Uložiť odkaz ako.

Príklad bez vlastnej farebnej schémy, len s opačným farbami:

xterm_myopaque

Príklad farebnej schémy pri opačných farbách:

xtem_mycolor

Príklad farebnej schémy vytvorenej z pozadia a písma:

xterm_mybackground

Príklad celej farebnej schémy:

xterm_myscheme

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: