Z Shell (zsh)

Z Shell (zsh) je jeden z plnohodnotných shellov nahrádzajúcich chronicky známy bash. Ide o rozšírený Bourne shell (skratka sh) obsahujúci vylepšenia z Bash, ksh a tcsh.

Tento článok nebude venovaný jeho konfigurácii, iba inštalácii a nastavení ako predvoleného shellu. Aj keď v závere prekopírujem časť z mojich nastavení, vysvetľovať ich nebudem.

 

Inštalácia programu

sudo pacman -S zsh
sudo pacman -S zsh-completions
sudo pacman -S zsh-syntax-highlighting
yay -S zsh-autosuggestions-git

zsh je samotný shell
zsh-completions je balíček obsahujúci dodatočné definície
zsh-syntax-highlighting je farebné zvýraznenie príkazov
zsh-autosuggestions-git je odporúčanie už použitých príkazov na základe histórie

 

Kontrola, aký shell používame:

echo $SHELL

Kontrola, či sa zsh správne nainštaloval:

zsh

 

Spustenie sprievodcu nastavením

zsh /usr/share/zsh/functions/Newuser/zsh-newuser-install -f

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

(1) Nakonfigurujte nastavenia pre históriu, aby si príkazový riadok pamätal zadané príkazy. (Odporúča sa).

(2) Nakonfigurujte nový systém pre dokončovanie. (Odporúča sa).

(3) Nakonfigurujte správanie kľúčov pri editovaní príkazového riadku. (Odporúča sa).

(4) Vyberte niektoré z najbežnejších možností shellu. Jedná sa o jednoduché prepínače “zapnuté” alebo “vypnuté” ovládajúce funkcie zariadenia.

(0) Ukončite a ponechajte existujúci ~ /.zshrc.

(a) Prerušte sprievodcu nastavením a začnite od začiatku. Toto prepíše všetky nastavenia zo súboru zsh-newuser-install už v spúšťacom súbore. Nebude to však meniť žiadne iné nastavenia.

(q) Ukončite bez zmien.

— Zadajte jeden z kľúčov v zátvorkách —

 

Nastavenie zsh ako predvoleného shellu

Výpis dostupných shellov aj s ich cestami:

chsh -l

Nastavenie zsh ako predvoleného shellu pre bežného užívateľa:

chsh -s /bin/zsh
chsh -s /usr/bin/zsh

Nastavenie zsh ako predvoleného shellu pre administrátora:

sudo chsh -s /bin/zsh
sudo chsh -s /usr/bin/zsh

Pri zmene shellu z bash  na zsh si môžu užívatelia presunúť niektoré kódy z ~ /.bashrc do ~ /.zshrc (napr. prompt a aliasy) a z ~ /.bash_profile do ~ /.zprofile (napríklad sputenie systému).

 

Ukážkový konfiguračný súbor

##  Aliases
#############
if [ -f ~/.zsh_aliases ]; then
 . ~/.zsh_aliases
fi


##  Sources
#############
source /usr/share/zsh/plugins/zsh-syntax-highlighting/zsh-syntax-highlighting.zsh
source /usr/share/zsh/plugins/zsh-autosuggestions/zsh-autosuggestions.zsh
#source $HOME/.zsh_powerline


##  History
#############
## Enable history
if [ -z "$HISTFILE" ]; then
 HISTFILE=$HOME/.zsh_history
fi


## Variables
PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin/:$PATH"
HISTSIZE=1000
SAVEHIST=1000
HOSTNAME="`hostname`"
LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:';


## Show history
case $HIST_STAMPS in
 "mm/dd/yyyy") alias history='fc -fl 1' ;;
 "dd.mm.yyyy") alias history='fc -El 1' ;;
 "yyyy-mm-dd") alias history='fc -il 1' ;;
 *) alias history='fc -l 1' ;;
esac


##  SHELL Options
###################
setopt notify globdots correct pushdtohome cdablevars autolist
setopt correctall autocd recexact longlistjobs
setopt autoresume histignoredups pushdsilent 
setopt autopushd pushdminus extendedglob rcquotes mailwarning
unsetopt bgnice autoparamslash


##  ZSH options
#################
#setopt NOHUP
#setopt NOTIFY
#setopt NO_FLOW_CONTROL
setopt INC_APPEND_HISTORY SHARE_HISTORY
setopt APPEND_HISTORY
#setopt AUTO_LIST
#setopt AUTO_REMOVE_SLASH
#setopt AUTO_RESUME
unsetopt BG_NICE
setopt CORRECT
setopt EXTENDED_HISTORY
#setopt HASH_CMDS
setopt MENUCOMPLETE
setopt ALL_EXPORT
setopt HIST_EXPIRE_DUPS_FIRST
setopt HIST_IGNORE_DUPS
setopt HIST_IGNORE_SPACE
setopt HIST_VERIFY
setopt SHARE_HISTORY
setopt ALIASES


##  Autoload ZSH modules
##########################
autoload -U history-search-end
zmodload -a zsh/stat stat
zmodload -a zsh/zpty zpty
zmodload -a zsh/zprof zprof
#zmodload -ap zsh/mapfile mapfile
zle -N history-beginning-search-backward-end history-search-end
zle -N history-beginning-search-forward-end history-search-end


##  Key bindings
##################
autoload -U compinit
compinit
bindkey "^?" backward-delete-char
bindkey '^[OH' beginning-of-line
bindkey '^[OF' end-of-line
bindkey '^[[5~' up-line-or-history
bindkey '^[[6~' down-line-or-history
bindkey "^[[A" history-beginning-search-backward-end
bindkey "^[[B" history-beginning-search-forward-end
bindkey "^r" history-incremental-search-backward
bindkey ' ' magic-space # also do history expansion on space
bindkey '^I' complete-word # complete on tab, leave expansion to _expand
typeset -A key
key[Delete]=${terminfo[kdch1]}
[[ -n "${key[Delete]}" ]] && bindkey "${key[Delete]}" delete-char


##  ZSH Highlight
###################
ZSH_HIGHLIGHT_HIGHLIGHTERS=(main brackets pattern cursor)
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[cursor]='fg=bold'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[alias]='fg=green,bold'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[suffix-alias]='fg=green,bold'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[command]='fg=green'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[precommand]='fg=green'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[hashed-command]='fg=green'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[builtin]='fg=green'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[function]='fg=green'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[bracket-error]='fg=red,bold'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[cursor-matchingbracket]='fg=yellow,bold'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[bracket-level-1]='fg=blue,bold'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[bracket-level-2]='fg=magenta,bold'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[bracket-level-3]='fg=yellow,bold'
ZSH_HIGHLIGHT_STYLES[bracket-level-4]='fg=cyan,bold'
ZSH_HIGHLIGHT_PATTERNS+=('rm -rf' 'fg=magenta,bold')
ZSH_HIGHLIGHT_PATTERNS+=('rmf' 'fg=magenta,bold')
ZSH_HIGHLIGHT_PATTERNS+=('sudo sh' 'fg=magenta,bold')

 

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..