Šifrovaná instalace Arch Linux pomocí Calam-Arch-Installer

Posted by

Úvod

Pro začátečníka může být složité až skoro nemožné Arch Linux nainstalovat a nakonfigurovat podle svých
potřeb. Někoho může i instalace v příkazovém řádku odradit. V dnešním návodu si ukážeme, jak
nainstalovat Arch Linux pomocí instalátoru Calam-Arch-installer. Tento návod předpokládá,že Arch
Linux bude jediným OS v zařízení.

Co získáme instalací


• Plně LUKS šifrovaný oddíl obsahující souborový systém BTRFS s / boot, / root a / home
• / a /home jako samostatné dílčí svazky, které umožňují snadnou a úložnou úsporu místa
snímků kořenového systému
• automatické vytváření snímků (při upgradu systému a každodenním a bootování)
• schopnost zavést do funkčního snímku z nabídky grub (automatické vytváření spouštěcích
položek) a poté nastavit tento nebo jiný snímek jako nový výchozí systém (z grafického
uživatelského rozhraní)

Stažení a příprava instalačního USB

Nejprve si stáhneme ISO Calam-Arch-Installer Obraz zapíšeme na USB disk třeba pomocí nástroje
Etcher.Restartujeme počítač a při zavádění systému v BIOSu nastavíme zavádění systému pomocí
USB.
Pří zavádění z USB se vám ukáže úvodní obrazovka instalátoru

Příprava instalace

Nejdříve je třeba udělat pár maličkostí před instalací našeho nového systému.
Změňte výchozí nastavení btrfs calamar pro fstab.Následující krok vynutí, aby calamar přiřadil a
používal kompresi na všech instalačních zařízeních btrfs; bez ohledu na to, zda jsou ssd nebo
hdd. Použijeme kompresi zstd.
Otevřete Terminal,Firefox s naším návodem a zadejte (nebo označte a zkopírujte níže uvedené
příkazy pomocí ctrl-c a vložte do terminálu pomocí shift-ctrl-v | vždy můžete kopírovat a vložit
všechny řádky zobrazené v jednom bloku najednou)

sudo sed -i 's/compress=lzo/compress=zstd/'
/usr/share/calamares/modules/fstab.conf
sudo sed -i 's/autodefrag/autodefrag,compress=zstd/'
/usr/share/calamares/modules/fstab.conf

Terminál necháme otevřený a můžeme přistoupit k samotné instalaci.

Instalace systému

Instalátor Calam-Arch-Installer je založený na instalačním frameworku Calamares, který používají i
jiné linuxové distribuce EndeavourOS, Manjaro, Arcolinux a mnoho dalších.
Instalátor nám položí několik otázek. Nejdříve nastavíme jazyk systému.

výběr jazyka

Nastavíme časové pásmo.

výběr časového pásma

V dalším kroku vybereme požadované rozložení klvesnice

rozložení klávesnice

Nyní přejdeme k rozdělení disku.Nejdříve vytvoříme novou tabulku oddílů a jako typ oddílu
zvolíme GPT zadáním ok,vytvoříme tabulku.

Vytvoření tabulky GPT

Dále zvolíme ruční rozdělení disku a vytvoříme oddíl 512MB Fat 32 s přípojným bodem /boot a s
příznakem boot. Tímto vytvoříme systémový oddíl EFI.

ruční rozdělení disku

Na zbytku volného místa vytvoříme souborový systém BTRFS, zaškrtneme šifrování a zvolíme
heslo.
Přípojný bod pro tento oddíl bude /

Oddíl BTRFS

V dalším kroku vybereme jaké chceme použít grafické prostředí, ovladače grafické karty a nebo
veškeré balíčky pro správu tisku.

V dalším kroku vytvoříme uživatele, heslo pro přihlášení do systému.

vytvoření uživatele

Klikneme na další a systém se nám nainstaluje. Po dokončení instalace systém
NERESTARTOVAT,
ale zadáme ještě několik příkazů. Prvním příkazem vytvoříme odkládací prostor. 8G nahradíme
požadovanou velikostí.

swapsize=8G

Po vytvoření oddílu spustíme další příkazy.Stáčí je jen všechny zkopírovat (ctrl+c) a následně vložit
do terminálu (ctrl+shift+v)

sudo mkdir /mnt/btrfs
btrfsonluks=`sudo blkid -o device | grep luks`
sudo mount -o subvolid=5 $btrfsonluks /mnt/btrfs
sudo sed -i 's/compress=zstd 0 1/compress=zstd 0 0/' /mnt/btrfs/@/etc/fstab
sudo sed -i 's/compress=zstd 0 2/compress=zstd 0 0/' /mnt/btrfs/@/etc/fstab
sudo btrfs subvolume create /mnt/btrfs/@var-cache-pacman-pkg
fstabstr=`grep "/home" /mnt/btrfs/@/etc/fstab`
fstabstr=${fstabstr//\/home/\/var\/cache\/pacman\/pkg}
fstabstr=${fstabstr//@home/@var-cache-pacman-pkg}
sudo sh -c "echo $fstabstr >> /mnt/btrfs/@/etc/fstab"
sudo btrfs subvolume create /mnt/btrfs/@swap
sudo mkdir /mnt/btrfs/@/swap
sudo sh -c "printf '\n$btrfsonluks /swap
btrfs
subvol=@swap,defaults,compress=no 0 0\n' >> /mnt/btrfs/@/etc/fstab"
sudo truncate -s 0 /mnt/btrfs/@swap/swapfile
sudo chattr +C /mnt/btrfs/@swap/swapfile
sudo btrfs property set /mnt/btrfs/@swap/swapfile compression none
sudo fallocate -l $swapsize /mnt/btrfs/@swap/swapfile
sudo chmod 600 /mnt/btrfs/@swap/swapfile
sudo mkswap /mnt/btrfs/@swap/swapfile
sudo swapon /mnt/btrfs/@swap/swapfile
sudo sh -c "echo '/swap/swapfile none swap defaults 0 0' >>
/mnt/btrfs/@/etc/fstab"
wget https://raw.githubusercontent.com/osandov/osandov-linux/master/scripts/
btrfs_map_physical.c
gcc -O2 -o btrfs_map_physical btrfs_map_physical.c
offset=`sudo ./btrfs_map_physical /mnt/btrfs/@swap/swapfile`
offset_arr=(`echo ${offset}`)
offset_pagesize=(`getconf PAGESIZE`)
offset=$(( offset_arr[25] / offset_pagesize ))
sudo sed -i "s/loglevel=3/loglevel=3 resume_offset=$offset/"
/mnt/btrfs/@/etc/default/grub
sudo sed -i "s#loglevel=3#resume=$btrfsonluks loglevel=3#"
/mnt/btrfs/@/etc/default/grub
sudo sed -i 's/keymap encrypt filesystems/keymap encrypt filesystems resume/'
/mnt/btrfs/@/etc/mkinitcpio.conf
sudo mkdir /mnt/chroot
sudo mount -o compress=zstd,subvol=@ $btrfsonluks /mnt/chroot
efidevice=`sudo blkid -o device -l -t TYPE=vfat`
sudo mount $efidevice /mnt/chroot/boot/efi
sudo arch-chroot /mnt/chroot
sudo pacman --noconfirm -S cronie
sudo systemctl enable cronie.service
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
sudo mkinitcpio -p linux

Nyní můžeme restartovat počítač.

Nový systém

Po restartu a přihlášení do nového systému, musíme nejdřív nainstalovat pomocníka YAY pro AUR
repozitář. V AUR repozitáři se nachází zálohovací program Timeshift.

pacman -S --needed git base-devel
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
cd yay
makepkg -si

Nyní nainstalujeme program Timeshift a potřebné závislosti.

sudo pacman --noconfirm -Syy &&
yay --noconfirm -S timeshift timeshift-autosnap grub-btrfs

Poté spustíme následující příkazy

sudo cp /etc/timeshift/default.json /etc/timeshift/timeshift.json &&
fs_uuid=`sudo blkid -o device | grep luks` &&
fs_uuid=`sudo blkid -o value -s UUID $fs_uuid` &&
sudo sed -i "s/backup_device_uuid\" : \"/backup_device_uuid\" : \"$fs_uuid/"
/etc/timeshift/timeshift.json &&
fs_uuid=`sudo blkid -o device -l -t TYPE=crypto_LUKS` &&
fs_uuid=`sudo blkid -o value -s UUID $fs_uuid` &&
sudo sed -i "s/parent_device_uuid\" : \"/parent_device_uuid\" : \"$fs_uuid/"
/etc/timeshift/timeshift.json &&
sudo sed -i 's/run" : "true/run" : "false/' /etc/timeshift/timeshift.json &&
sudo sed -i 's/btrfs_mode" : "false/btrfs_mode" : "true/'
/etc/timeshift/timeshift.json &&
sudo sed -i 's/ "include_btrfs_home" : "false",/
"include_btrfs_home_for_backup" : "false",\n "include_btrfs_home_for_restore" :
"false",/' /etc/timeshift/timeshift.json &&
sudo sed -i 's/schedule_daily" : "false/schedule_daily" : "true/'
/etc/timeshift/timeshift.json &&
sudo sed -i 's/schedule_boot" : "false/schedule_boot" : "true/'
/etc/timeshift/timeshift.json &&
sudo sed -i 's/count_boot" : "5/count_boot" : "3/' /etc/timeshift/timeshift.json
sudo timeshift --create --comments "1st"

Omezení maximálního počtu snímků

max_snapshots=6

A jako poslední spustgíme příkazy.

sudo sh -c '
cat > /etc/systemd/system/limit-timeshift-snapshots-update-grub.service <<-
"EOF"
[Unit]
Description=Keep only latest max_snapshots timeshift snapshots and update
grub.cfg before shutdown
Before=poweroff.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/bin/true
ExecStop=
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
' &&
sudo sed -i "s#max_snapshots#$max_snapshots#" /etc/systemd/system/limit-
timeshift-snapshots-update-grub.service &&
sudo sed -i "s#ExecStop=#ExecStop=/usr/bin/sh -c \"cd
/run/timeshift/backup/timeshift-btrfs/snapshots/ \&\& rm -rf \`ls -1r | awk
'NR>$max_snapshots'\` \&\& /usr/bin/grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg\"#"
/etc/systemd/system/limit-timeshift-snapshots-update-grub.service &&
sudo systemctl enable limit-timeshift-snapshots-update-grub.service &&
sudo systemctl start limit-timeshift-snapshots-update-grub.service

A je to
nyní máte plně šifrovaný systém Arch Linux, s aumaticky vytvořenými snímky. Stačí jen při
botování vybrat k jakému snímku se potřebujete vrátit.

nový systém

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..